1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun

Her Yerde ve Herkes İçin Savaşa Karşı Barışı Savunuyoruz

Dünya tarihi egemenlerin iktidar hırsları, emperyalist projeleri veya diktatörlük hayalleri uğruna yaşanan onlarca savaşın acı tecrübeleriyle dolu olmasına rağmen başta Ortadoğu coğrafyası olmak üzere dünyamız bir kez daha savaşlara sahne olmaktadır.

Tarihte olduğu gibi bugün de yine savaşlarda yaşamlarının baharındaki gencecik insanlar, emekçiler toprağa düşüyor; kadınlar şiddete, tacize ve tecavüzlere maruz kalıyor; halklar yerlerinden yurtlarından göç ettiriliyor; bir avuç azınlık kan ve gözyaşından beslenip servetlerine servet katarken milyonlarca emekçi açlığa, yoksulluğa ve daha ağır sömürü koşularına mahkûm ediliyor.

Ülkemizde de iktidar hırsı uğruna çözümsüzlüğü acı tecrübelerle kanıtlanan geleneksel inkâr ve imha siyasetlerini bir kez daha devreye sokan egemenler içerde ve dışarda halklarımızı savaşlara sürüklüyor. Kentler bombalanıyor, aydınlar, sanatçılar, gazeteciler hatta seçilmiş belediye başkanları tutuklanıyor; hükümet yetkilileri hemen her platformda kin ve nefret söylemleriyle toplumu kamplara ayırmaya çalışıyor ama tüm bunlar yetmiyor ki içerde çözmedikleri sorunları başka ülke topraklarına taşıyarak daha da içinden çıkılmaz kördüğümlere sürüklüyorlar.

Kurulduğu ilk günden bu yana emekçilerin hak ve özgülüklerini ülkemizin demokrasi, özgülük ve barış mücadelesinden ayırmadan mücadele yürüten biz TÜM BEL SEN’liler, dün olduğu gibi bugün de bütün kimliklerin, dillerin, renklerin, inançların ve cinsiyetlerin barış içinde birlikte yaşayabilmesinin birincil şartı olarak savaşa karşı barışı ve eşitliği savunuyoruz.

Ülkemizdeki hiçbir sorunun savaş ve şiddetle çözülmeyeceği düşüncesiyle çocukların öldürülmediği, kadınların şiddetin hiçbir türüne maruz kalmadığı, katliamların yaşanmadığı, ırkçı politikalara geçit verilmeyen bir dünya inancıyla ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için 1 Eylül’de Dünya Barış gününde alanlara çıkıyoruz.

1 Eylül’de ülkemizin dört bir yanında darbeleri ve savaşı durdurmak, OHAL’i kaldırmak için sesimizi daha çok yükselteceğiz.

Tüm üyelerimizi ve yurttaşlarımızı barış için ses vermeye, bulundukları illerde gerçekleşecek ortak barış eylem ve etkinliklerine katılmaya çağırıyoruz.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.