1 MAYIS BASIN AÇIKLAMAMIZ: SAVAŞA VE SÖMÜRÜYE KARŞI 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

TÜM BEL-SEN Merkez Yönetim Kurulunun 

29.04.2016 tarihli basın açıklaması metnidir

 

SAVAŞA VE SÖMÜRÜYE KARŞI

1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

İşçi Sınıfı ve emekçilerin en önemli mücadele günü olan 1 Mayıs’ımıza Sermaye sınıfı ve onun gerici-baskıcı Hükümetinin saldırıları altında hazırlanıyoruz.

AKP hükümetinin kıdem tazminatının gaspı ve kiralık işçilik ile işçileri; iş güvencesinin kaldırılıp esnek çalışma ve performansa göre ücretle kamu emekçilerinin çok daha ağır sömürü koşullarında kölece çalışmaya;  yüzbinlerce taşeron işçisini göstermelik statüler adı altında çok daha güvencesiz çalışmaya mahkum etmeye giriştiği; “içeride ve dışarıda” sürdürdüğü savaş politikalarıyla ülkemizi Ortadoğu bataklığına sürüklediği bir süreçte kutlamaya hazırlandığımız 1 Mayıs’ta tüm yerel yönetim emekçilerini ülke genelinde bütün meydanları mücadele ruhuyla donatmaya, baskı, sömürü ve savaş politikalarına teslim olmadığımızı haykırmaya çağırıyoruz.

Gün, ülkemizi bir korku imparatorluğuna dönüştürüp, işçi ve emekçileri savaş ve şiddet politikalarıyla teslim alıp daha ağır sömürü koşullarında kölece çalışmaya mahkûm etmek isteyenlere, ülkemizde tekçi, gerici, ırkçı faşizan bir rejim inşa ederek geleceğimizi karartmaya, ülkemizi gözyaşı deryasına dönüştürmek isteyenlere karşı birlik ve mücadele günüdür.

Üstümüzdeki karabulutları dağıtacak, diktatörlük ve kölelik koşullarını yerle bir edecek tek güç her halktan ve inançtan biz işçi ve emekçilerdedir.

BOMBASIZ, SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

1 MAYISTA ALANLARA!

 

YAŞASIN 1 MAYIS!

                                                                  BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.