10 EKİM KATLİAMI DAVASININ GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI!

Dava süreci boyunca hızla davayı sonuçlandırıp katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimizi görmezden gelen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında da hukuki bir skandala imza atarak talebi görmezden geldi. Gerekçeli kararda “gerekçesiz” olarak talebimizin cevapsız bırakılması Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamının aydınlatılmak istenmediğini, birkaç maşaya verilen cezalarla üzerinin kapatılmak istendiğini gösteriyor.

Konfederasyonumuzun, demokrasi güçlerimizin, avukatlarımızın ve özellikle de katliamda yaşamını yitiren ailelerimizin, yaralılarımızın yürüttüğü mücadele ile bu aşamaya getirilen dava burada bitmedi, bitmeyecek. Gerçek katiller ortaya çıkarılıncaya, sorumluluğu ve ihmali bulunan kamu görevlileri yargılanıp cezalandırılıncaya ve katliam tüm boyutlarıyla aydınlatılıncaya kadar fiili ve hukuki mücadelemiz devam edecektir.

Konuya ilişkin 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu’nun yaptığı açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA

3 Ağustos 2018 günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasının 872 sayfalık gerekçeli kararı yazılmıştır. Türkiye tarihinin en büyük katliamı davasının gerekçeli kararı üzerine ülke kamuoyunu bilgilendirmek tarafımızca zorunlu bulunmuştur.

Sadece iddianamede adı geçen sanıkların bir kısmına eksik gedik verilmiş olan cezalarla tesis edilmiş bir adaleti kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi kararın açıklanmasının ardından yapmış olduğumuz açıklamalarda ifade etmiştik. Katliamın bütün tablosunu aydınlatmayan, tüm sorumluları yargılama pratiği sergilemeyen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararı ile de bu tutumunu sürdürmüş olup, toplamda katliama dair hiçbir şey demeyen bir gerekçeli karar yazmıştır.

Bizzat Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ülkenin en büyük katliamı olarak tanımlanan 10 Ekim Ankara Katliamında 103 kişinin öldüğünü bir kez daha hatırlatmak isteriz. Katliam sebebiyle o kadar çok insan bizzat zarar görmüştür ki dosyada katılan sayısı – katılma talebi kabul edilen kurumlarla birlikte- 697’dir. Gerekçeli kararda her bir katılanın beyanları yer almakta olup, katliama dair tüm sorumluların, yani kamu görevlilerinin yargılanması talebinin karşılıksız ve cevapsız kalması son derece dikkat çekicidir.

Bu durum bütün yargılama süreci boyunca tarafımızca da dillendirilmiş, somut kanıtlar dosyaya sunularak katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin mutlaka dosyaya dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 872 sayfalık gerekçeli kararda bu husus sadece bir buçuk sayfa olarak yer almış, sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması konusundaki taleplerin tamamı görmezden gelinmiştir. Üstelik dosya kapsamında yer alan delillerden dahi söz edilmemiştir. İçişleri Bakanlığı Müfettiş Raporu, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemelerinden gelen dosyalar, sanıkların iletişim tespiti dosyaları, Gaziantep ve ülkenin çeşitli yerlerinde kamu kurumlan ile yapılan yazışma yanıtları gerekçeli kararda yok sayılmıştır. Oysa bu sözünü etmiş olduğumuz deliller; Ankara, Adana, Gaziantep ve Kilis vb. yerlerde görev yapan birçok kamu görevlisinin, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ve siyasal iktidar temsilcilerinin bu katliama yol verdiğini ortaya koymaktadır.

Gerekçeli kararda sanıkların insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmaları gerektiği konusundaki talebimiz ise sanıkların gerçekleştirdiği katliamın esasen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal düzenine yönelik olduğu, 2015 kasım seçimleri öncesinde ülkede kaos yaratmak istedikleri gibi açıklamalarla karşılanmış olup, katliama ilişkin siyasal iktidarın sorumluluğu bu şekilde ört bas edilmek istenmiştir. 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinden sonra kaos yaşanacağını söyleyen iktidar sözcülerinin, katliamın hemen arkasından anket yaparak oylarının arttığını söyleyen dönemin Başbakanının açıklamaları, katliamda ölen ve yaralananların acılarını paylaşmak yerine sergilenen düşmanca tutumlar gibi çok sayıda somut gerçek karşısında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi devleti/siyasal iktidarı aklamayı seçmiş ya da kendisine verilmiş bu vazifeyi yerine getirmiştir.

Gerekçeli kararın tarafımızca anlamı budur ve bu durumdan adalet arayışı içinde olan hukukçular olarak adalet için mücadelemizi daha da büyütmek sonucu çıkarttığımızı belirtmek isteriz. Onun ötesinde sanıklar hakkında yer alan sayfalar dolusu değerlendirmelerin, cezalandırılmalarına ilişkin açıklamaların nazarımızda bir anlam ve önemi bulunmamaktadır. Katliam örgütledikleri dosya kapsamındaki her türlü delille sabit olan sanıklara ceza verildiği için bu kararı alkışlamayacağımızı daha önce söylemiştik, bir kez daha da aynı şekilde ifade etmekte bir sakınca görmemekteyiz. Kaldı ki sanıkların -bir kısmı için eksik ceza tayini de söz konusudur- aldıkları cezalar ve halen tutuklu olmaları müvekkillerimizin ısrarlı takibi ve mücadelelerinin sonucudur. Bu mücadele IŞİD’li sanıkların cezalandırılmasını sağlamıştır.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi adalet sözcüğünün çok uzağına düşmüş, yargının siyasal işlevi konusunda tarihi vesika olabilecek bir karar imza atmıştır. Onların duymayacağını bildiğimizden hukuk ve adalet adına bizler hicap duymaktayız. Bu karar ile yakınlarını yitirmiş, yaralanmış, hayatı boyunca unutamayacağı anlara tanıklık etmiş müvekkillerimizin acıları daha da derinleştirilmiştir. Ancak adli makamlarca gerekçe niyetine sunulanı, esasen bizlere cevap verme zorunluluğu olarak gördüğümüz için, bu şekilde haklılığımızın bir kez daha teyit edilmiş olduğunu da vurgulama isteriz.

Ülkedeki yargı sisteminin gelmiş olduğu durumdan bağımsız olmayan bir karar ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Adalete ulaşmanın mücadele ile olduğunun bilincinde olan hukukçular olarak müvekkillerimiz ve ülkenin emek demokrasi güçleri ile birlikte 10 Ekim Ankara Katliamının bütün sorumlularının yargı önünde hesap vermeleri için her platformda mücadele etmeye /çabalamaya devam edeceğiz. 22.02.2019

10 EKİM ANKARA KATLİAMI DAVASI AVUKAT KOMİSYONU

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.