TÜM BEL SEN EDİRNE ŞUBESİ ŞUBE GENEL KURUL İLANI

 TÜM BEL SEN EDİRNE ŞUBESİ

ŞUBE GENEL KURUL İLANI

 TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI (TÜM BEL-SEN) Edirne Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu 01.03.2020 tarihinde saat 13.00’da aşağıdaki gündemle, DİSK Genel-İş Sendikası Edirne Şubesi Abdullah Baştürk Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı 08.03.2020 tarihinde, aynı saatte, aynı gündemle, aynı yerde yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve Açılış
  2. Divanın Oluşumu
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Açılış Konuşması, Konukların Konuşmaları ve Mesajların Okunması
  5. Yürütme Faaliyet ve Mali raporları ile Denetleme ve Disiplin kurulu raporların okunması
  6. Yürütme, Mali, Denetim ve Disiplin raporlarının ibrası
  7. Yürütme, Denetleme, Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile Üst Kurul Delege adaylarının Belirlenmesi
  8. Seçimler
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış

 

TÜM BEL SEN EDİRNE ŞUBESİ

YÜRÜTME KURULU