ZABITA HAFTASI KUTLU OLSUN

Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla diğer kamu çalışanlarından farklı olarak birçok zorluğa göğüs gererek, geceli gündüzlü çalışmak zorunda kalan zabıta emekçilerin haftası kutlu olsun.

Zabıta haftası nedeniyle, zabıtalar yine seslerini duyurmaya çalışıyor. Sendikamız da zabıta olarak görev yapanların sorunlarını, işkolundaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve her zeminde gündem yapıyor. Ancak maalesef sorunlara henüz çözüm bulunabilmiş değil.

Düzenli ve huzurlu bir kent yaşamı için geceli gündüzlü özveriyle çalışmalarına rağmen, gerek ekonomik ve sosyal hakları bakımından, gerekse de özlük hakları bakımından birçok sorun yaşayan zabıta emekçileri gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadırlar.

Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, sağlıktan kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne varana kadar altmışın üzerinde kanun ve yönetmelikle üzerine birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında saldırıya uğramakta, yaralanmakta, kimi zamanda yaşamlarını yitirmektedirler. Tüm bu işler yetmiyormuş gibi asli görevlerinin arasında yer almayan birçok işi yapmaları istenmektedir.

Üyesi olduğu sendikadan, siyasi görüşünden veya inançlarından dolayı kimi zaman belediye yönetimlerinin hışmına uğrayarak bütün bir gün ayakta bekletilmekte, mesaileri verilmemekte, çoğu resmi ve dini bayram tatillerinde tatil yapamamakla beraber izinleri dahi kullandırılmamaktadır.

Zabıtaların yaşadıkları bu sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikmiş ve kangrenleşmiştir. Her düzeydeki yetkililer sorunların tespit edilmesinden ve çözümü için tartışılmasından bile çekinmişlerdir. Sorunların bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanırken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanmaktadır.

Sendikamızın temel taleplerinden birisi halen 10 hizmet sınıfı olarak yapılan 657’deki sınıflandırmaya 11. Hizmet Sınıfı olarak “Zabıta Hizmetleri Sınıfı” oluşturulmasıdır. Bunun yanında fazla mesai sorunu zabıta arkadaşlarımızın yaşadığı önemli sorunlardan biridir. Yaptıkları işin gereği olarak sağlık ve hayat riski taşımaları onlara ek bir ödeme yapmayı gerekli kılmaktadır. Ağır yıpranmaya neden olan işler arasında sayılması gereken zabıtaların da fiili hizmet zammından yararlanmaları gerekiyor.

Bu ve benzeri taleplerimizin gerçekleştirilmesi için çabamız ve mücadelemiz devam edecektir.

Zabıta olarak görev yapan kamu emekçilerinin zabıta haftasını kutluyoruz.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU