Saygıyla Anıyoruz

Laik Cumhuriyetin ilanı ile halkın egemenliğine dayalı bir rejim inşa ederek tarihin akışını değiştiren

büyük devlet adamı Atatürk’ü

saygı ile anıyoruz.