Adıyaman Valiliğinin Baskı Ve Sürgün Politikaları Protesto Edildi!

Adıyaman Valiliği, üye sendikamız BES İl Kadın Sekreterimiz Tülay ERSÖNMEZ hakkında, Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan  “8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü”ne ilişkin okuduğu basın açıklaması metninden dolayı soruşturma başlatmıştı. Baskı ve sürgün politikalarına karşı, Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu olarak 3 Mayıs 2016 Salı günü, Adıyaman Demokrasi Meydanında basın açıklaması gerçekleştirilmiştir

BES Genel Kadın Sekreterimiz Meryem Çağ’ın okuduğu açıklamada; baskı, soruşturma ve işten atılmalar protesto edilmiştir. Açıklamanın ardından konuşan Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, “Oluşturulmak istenen yeni baskı rejimine karşı tüm direnç odaklarının susturulmak istendiğini” söyleyerek şu sözleri ifade etti: “Bunlar bize diyorlar ki; biz içte ve dışta savaş politikaları sürdüreceğiz. Bu savaşı yürüteceğiz, siz de kayıtsız ve sessiz kalın ve taraf olmayın. Ama bilmedikleri bir şey var. Biz tarafız. Yaşamın tarafıyız, ölümün değil. Biz kanın, gözyaşının tarafı olamayız. Toplumsal hafızamız, sınıfsal hafızamız buna izin vermez.”

Açıklamaya Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy, BES Genel Kadın Sekreteri Meryem Çağ, Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Ebru Yiğit, Tüm Bel-Sen Kadın Sekreteri Meliha Beysülen, BES Adıyaman İl Temsilciliğimiz, siyasi parti temsilcileri ile Emek ve Demokrasi Platformu temsilcileri katılım sağlamışlardır.
Basın Açıklaması Metni Aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

KADIN MÜCADELESİNİN YARATTIĞI 8 MART CEZALANDIRILAMAZ…!

KESK’li kadınlar, sendikal mücadelenin başından beri, emek mücadelesinin yanı sıra, erkek egemen zihniyetle mücadele ederek, eşit demokratik özgür ve barış içinde bir yaşamın savunuculuğuyla mücadelede yer almışlardır.

Binyıllardır süren erkek egemenliğine karşı yürüttüğümüz  mücadelenin kazanımı  olan 8 Mart’ta konulan yasaklamakları tanımayarak emeğimize, bedenimize, kimliğimize yönelik saldırıları karşı 8 Mart’ın resmi tatil edilmesi talebiyle üretimden gelen gücümüzü kullanarak ülkenin 81 ilinde alanlarda olduk.  

Ve 81 ilde, merkez ilçelerde Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan ve genel merkezimizce şube ve temsilciliklerimize gönderilen basın metni her yerde okundu.

KESK’li kadınlar olarak okuduğumuz bu metinde yer alan başlıklarımız;

Tek adam rejimini kurmak için bize dayatılan kirli savaş politikalarını reddediyoruz!

Esnek-Kuralsız , Güvencesiz  ve Kölece Çalışmaya Karşı, Emeğimize Sahip Çıkıyoruz!

Şiddetinizle barışmıyoruz! Erkek adalet değil, gerçek adalet sağlanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz!

Kadınlar olarak 8 Mart’ın direniş ruhuyla, bir kez daha yaşamlarımız üzerinde kurulmak istenen eril tahakküme karşı sesimizi yükseltiyoruz!

Türkiye’nin Ortadoğu’daki savaş bataklığına çekilmesini, son dönem toplu katliamlarla belirginleşen fiili savaş durumunu,abluka altına alınarak toplarla şehirlerin yok edilmesini, yaşam hakkı ihlallerini, sağlık–eğitim hakkına erişim engellerini REDDEDİYORUZ!

Bu başlıklar altında, KESK’li kadınlar olarak çalışma yaşamımız üzerindeki baskılar, kadınları eve kapatmaya yönelik paketlere,kadın cinayetlerine, tacize ve tecavüze ve yargının erkek kararlarına, savaşa, iş cinayetlerine, kadını tahakküm altına almayı amaçlayan yasalara yönelik yaklaşımınızı kamuoyu ile paylaştık veHayatı her gün yeniden yaratan BİZ KADINLAR; İşyerlerinde, atölyelerde, grev çadırlarında, mahallerde, sokaklarda, meydanlarda kadın dayanışmamızla,örgütlü mücadelemizle, VARIZ VE HEP VAROLACAĞIZ! diye haykırdık.

81 ilde okunan bu metnimize yönelik sadece Adıyaman Valiliği tarafından soruşturma açıldı.Kadın Sekreterimiz Tülay ERSÖNMZE’e emniyet sorgusu niteliğinde basın metninin her paragraf terörize edilerek soruldu. Önce Memuriyetten men talebiyle yüksek disiplin kuruluna dosyası gönderildi ardından Kastamonu iline sürgün edildi. Ve adli soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma zinciri, erkek egemen zihniyetin Tülay ERSÖNMEZ şahsında başta KESK’li kadınlar olmak üzere, tüm kadınların  emeğine, kimliğine, mücadelesine ve 8 Martı yaratan değerlere bir saldırıdır. Sendikal hak ve faaliyetlerimizin baskı altına alınarak engellenmesidir.. Bugüne kadar korkmadan, susmadan hiçbir iktidara biat etmeden yürüttüğümüz barış eşitlik özgürlük ve kadın mücadelesinde direnişi büyüterek kadın dayanışmasıyla sürdüreceğiz.

Tüm girişimlerimize rağmen randevu talebimize Adıyaman Valiliği’nden dönüş olmamıştır. Vali Bey yaptığı hukuksuzluğun farkında olmalı ki bizlerle görüşmeyi kabul etmiyor.

Adıyaman Valisi Mahmut DEMİRTAŞ’a sormak istiyoruz; emek barış ve demokrasi mücadelesi veren KESK üyelerine karşı yürüttüğünüz baskının kaynağında ne var. Eğitim-Sen Eski Şube Başkanı İzzet Karadağ cezaevinde, DİVES Merkez denetleme kurulu üyesi Nurettin Kesici memuriyetten men edildi. Daha iki gün önce Eğitim-Sen Üyesi Mehmet Yücel açığa alındı. 600’e yakın KESK üyesi hakkında açılan soruşturmalar devam etmektedir.

Oysa, Vali Bey’in barışın, demokrasinin, özgürlüğün  ve insanca mücadelenin teminatı olan KESK’lilere değil İŞİD’le anılan Adıyaman’da bu terör örgüte yönelik mücadele yürütmesi gerekir.

Biz KESK kadın sekreterleri olarak, bize yönelik bu saldırıya tepkimizi yerel, ulusal uluslar arası her platformda dile getireceğiz. Kadın dayanışması ile mücadelemizi daha da büyüteceğiz.

YAŞASIN KESK!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ KADIN MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN 8 MART!

Meryem ÇAĞ

BES Genel Kadın Sekreteri

2 10

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.