AFAD EMEKÇİLERİ SOSYAL DENGE TAZMİNATINDAN FAYDALANMALIDIR

Sendikamız Çorum Şube Yönetimi şube binamızda, AFAD emekçilerinin toplu sözleşme ve sosyal denge tazminatlarından faydalandırılmamasına yönelik basın toplantısı düzenledi
Basın toplantısında konuşma yapan Şube Başkanımız Nevzat VELDET “Kuruluşları ve personelinin il özel idareleri kadrosunda olduğu 5902 sayılı yasa ile düzenlenen Valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri(AFAD)’da çalışmakta olan emekçilerin uygulamada yaşanan aksaklıklardan kaynaklı önemli sorunlarla karşılaştıklarını belirtti. Söz konusu bu aksaklıklarla ilgili olarak sendikamız tarafından yürütülen hukuksal mücadeleler sonucu il Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Arama ve Kurtarma Emekçilerinin mevcut haklarında kazanımlar elde edilmiş olduğu ifade eden VELDET, bununla birlikte toplu sözleşme hakkını kullanmak başta olmak üzere bir çok iş yerinde hak gasplarına maruz kaldıklarını vurguladı.
Konuya ilişkin VELDET şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yasa itibari ile iş kolu örgütlülüğü değişerek yerel hizmetler iş kolunda örgütlenen kısaca AFAD emekçileri diye tarif ettiğimiz il Afet ve Acil Durum ile Arama ve Kurtarma Emekçileri 4688 sayılı sendikalar kanunu yasası ve 5902 sayılı yasanın gereği doğal hakları olan toplu sözleşme ve sosyal denge tazminatından yararlandırılmamaktadır.
Sadece yasa değil aynı zamanda Mahkeme kararları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İç İşleri Mahalli idareler Müdürlüğü görüşleri de AFAD Emekçilerinin sosyal denge tazminatından yaralanması yolunda olumlu görüş bildirmelerine rağmen AFAD Çalışanları Toplu Sözleşme ve Sosyal Denge Tazminatı kapsamı dışında bırakılmıştır.
Tüm Bel-Sen’de örgütlü olan AFAD Emekçileri adına soruyoruz.
1-AFAD çalışanları, 4688 sayılı yasa gereği tutulan yetki tespit tutanaklarında il Özel İdaresi Bünyesinde Yerel Hizmet Sen sendikasına üye gösterilirken; İl Özel idaresinde yapılan toplu sözleşmeye dâhil edilmemeleri ve Sosyal Denge Tazminatından yararlandırılmamaları 5902 sayılı yasa ve tuttuğu¬nuz tutanakla çelişmiyor mu?
2-Hukukun üstünlüğü ilkesinin teminatı mahkeme kararlarına uymak değil midir?
3-Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Maliye Bakanlığı gibi bakanlık görüşleri anlamını yitirmiş midir?
4-Yerel Yönetim Hizmetleri İş kolunda neden örgütlüyüz?
Sadece bu dört sorunun cevabı bile AFAD Emekçilerinin Toplu Sözleşme ve Sosyal Denge tazminatından yararlandırılması gerektiğinin kanıtıdır. Her türlü afette, depremde, selde, su taşkının¬da, trafik kazalarında vb. olağan üs¬tü şartlarda olağan üstü özveri ile 7/24 çalışan AFAD Emekçileri bir an önce Toplu Sözleşmeden ve Sosyal Denge tazminatından faydalandırılmalıdır.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerimde yaşanan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını, afet emekçilerinin ekonomik, özlük ve sosyal sorunlarının çözülmesini talep ediyor ve bu konuda söylenecek sözü söylemeye yüzü olan bir emek örgütü olarak taraf olduğumuzu ilan ediyoruz.
Afet emekçilerini yok sayan, onları görmeyen ve onların sorunlarını çözmeyen yapılanmalara karşı, tüm afet emekçilerini birlikte mücadele etmeye çağırıyor, afet emekçilerinin taleplerinin yaşam bulması için her türlü çabayı sarf edeceğimizi ilan ediyoruz.”
nv

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.