AİHM’İN HÜKÜM VERDİĞİ TAZMİNATLAR ÜYELERİMİZE DAĞITILDI

Konfederasyonumuz KESK’in, “AKP hükumeti tarafından 2008 yılından bu yana tüm ekonomik taleplerimizin dünyada yaşanan ekonomik kriz bahane edilerek geri çevrilip, toplu görüşmelerle kamu emekçilerinin oyalanarak önceden belirlenen zam oranlarının dayatıldığı, TİS ve grev hakkımızın kullanımının engellendiği” gerekçesiyle aldığı 25 Kasım 2009 tarihli uyarı grevi eylemi kararı ile yine Konfederasyonumuzun da içinde bulunduğu 6 Konfederasyon tarafından “Hükumetin TEKEL işçilerinin sorunlarının çözümü yolunda adımlar atmaması nedeni ile” 1 günlük dayanışma grevi eylemi kararlarına uyarak uyarı grevlerine katılan üyelerimize disiplin cezaları verilmişti.

Sendikamızın, Konfederasyonumuz ve Sendikamız kararlarına uygun olarak en temel Sendikal hak olan grev hakkını kullanan üyelerimize disiplin cezası verilmesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinden başlatmış olduğu hukuksal mücadele üyelerimiz lehine sonuçlanmış ve AİHM hükümeti 70 üyemize ayrı ayrı 500 Euro tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

İlgili bu tazminatların üyelerimize dağıtımına ilişkin 03.04.2016 Pazar günü Sendikamız Genel Merkezi toplantı salonunda bir tören düzenlenmiştir. İlgili bu törenin açılışında konuşma yapan Genel Sekreterimiz Ferit EPÖZDEMİR söz konusu bu AİHMÖ kararının önemine ilişkin şunları dile getirdi:

“Çok karmaşık bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde hükümetin yürüttüğü politikalarla bir yandan toplumumuza yönelik insanlığa karşı suçlar işlenirken, bir yandan da çalışma yaşamına, emekçilerin haklarına, iş güvencemize yönelik saldırıların yoğunlaşıyor. Hak ve özgülüklerimize yönelik böylesi topyekûn saldırıların yaşandığı bir süreçte saldırılara karşı verdiğimiz mücadele, kazanımlar umut veren gelişmeler de yaşanmaktadır.

İşte, grev hakkını kullanan kamu emekçilerine ceza verilmesini insan hakları ihlali olarak gören Sendikamız TÜM BEL SEN’in AİHM’de elde ettiği hukuk zaferinin, kazanımının onurunu, gururunu bugün burada birlikte yaşıyoruz.

Kamu emekçilerinin Toplu sözleşme hakkının özgürce kullanımı hususunda tüm Avrupa için geçerli olacak içtihat niteliğinde hukuk zaferi elde eden Sendikamız, yine AİHM’de Sayıştay’ın toplu sözleşme ödemelerine ilişkin zimmet kararının uluslararası hukuka aykırılığına yönelik karar aldıktan sonra; bu karar ile kamu emekçilerinin grev hakkının yasaklanamayacağına ilişkin de hukuk zaferi elde etmiştir.

AİHM’in bu kararı, toplu sözleşme ve grevin sendikal örgütlenmenin ayrılmaz asli bir unsuru olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Bu kararla bir kez daha kanıtlanmıştır ki kamu emekçileri sendikaları ve konfederasyonları kararları doğrultusunda özgür bir şekilde grev yapabilir; her hangi bir kısıtlamaya veya şarta bağlı olmaksızın toplu sözleşme yapabilir.

Bu kararla birlikte, Sendikal hak ve özgürlükleri yasaklayan, sınırlayan yasakçı anlayış bir kez daha mahkum edilmiştir. Bu kararla AKP hükümetinin kamu emekçilerine grevi yasaklayan, toplu sözleşmeyi de özünden koparıp sadece sözde bir metin haline getiren yasakçı sahte sendika yasasının en temel insan haklarına aykırı olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu anlamda söz konusu bu karar sadece TÜM BEL SEN’in ve üyelerinin değil bütün kamu emekçileri için emsal niteliğinde bir hukuksal zaferdir.

Üyelerimizin bu kararla elde ettiği tazminat pek tabi ki haklarının yasaklanması veya en temel insan haklarını kullandıkları için cezalandırılmaları gibi anti demokratik ve hukuk dışı uygulamalarının telafisi sayılmaz.

Bilindiği gibi AİHM kararları sadece tazminatı içermez; asıl olarak temel bir insan hakkının kullanımının engellendiğini tescil etmiş olur ve bu insan hakkı ihlalinin tekrar edilmemesi için hükümet için bağlayıcıdır. Yani bu karar asıl olarak hükümeti kamu emekçilerini grev hakkını kullandıkları için bir kez daha cezalandıramazsın demektedir. Hükümet taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunların iç hukukta doğrudan geçerli olduğunu ifade eden Anayasasını 90. Maddesi gereği kamu emekçilerini grev hakkını kullandığı için cezalandırmaz hatta bu cezaya dayanak olan yasal düzenlemeyi de değiştirmek zorundadır.

Hükümeti yasakçı, sınırlayıcı yasalarını değiştirmeye; bu yasalara dayanarak kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemeye son vermek zorunda bırakan; Sendikal hak ve özgürlüklerini kullandıkları için cezalandırılan kamu emekçilerine tazminat ödemeye mahkum eden AİHM kararı TÜM BEL SEN’liler şahsında tüm kamu emekçilerine hayırlı olsun, hak ve özgülükler mücadelemizde daha büyük kazanımlara vesile olsun.

 

4 3 2 1

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.