ANKARA 1 VE 2 NOLU ŞUBELERİMİZ ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Zabıta haftası nedeniyle 6 Eylül 2018 Perşembe günü Sakarya caddesinde Tüm Bel-Sen Ankara 1 ve 2 nolu Şube ortak Basın açıklaması metni

 

ZABITA EMEKÇİLERİNİN EMEKLERİNİN KARŞILIĞI VERİLSİN…

Bilindiği üzere her yıl Eylül ayının ilk haftasını Zabıta haftası olarak kutlamaktayız. Kamuoyu gündemine daha çok seyyar satıcılarla yaşanan olaylar nedeniyle giren Zabıta emekçisi arkadaşlarımızın sorunlarını, çalışma koşullarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Belediye Zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvveti olarak tanımlanmıştır. Bu tanım çerçevesinde belediye zabıtası Resmi tatil günleri de dahil 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. Kentin huzur ve güvenliğinden esenliğine, çevre ve halk sağlığından hayvan sağlığına,  trafik hizmetlerinden tüketicinin korunmasına, nüfus hizmetlerinden kentin turistik ve tarihi yerlerinin muhafaza edilmesine kadar belediye hizmetlerinin tamamında aktif görev alan zabıta arkadaşlarımız ne yazık ki emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar.

Bu görevleri canı pahasına ifa eden zabıta emekçisi saldırıya uğradığında, yaralandığında karşı karşıya kaldığı durum bireysel adli bir olaymış gibi değerlendirilmektedir. Kendine bu emirleri veren kurumlar dahi zabıta emekçisine yeterince sahip çıkmamaktadır.

Değerli Basın Emekçileri;

Belediye ve yerel yönetim hizmetlerinde çalışan kamu emekçilerinin sendikası olan Tüm Bel-Sen olarak üyelerimizin özlük- demokratik ve ekonomik haklarını savunmak için kurulduğumuz günden beri mücadele etmekteyiz. Her seçimden önce siyasi partiler bir takım vaatlerde bulunmaktalar. Hükümet 24 Haziran seçimlerinden önce de bazı meslek gruplarına çalışma koşulları nedeniyle vaatlerde bulunmuştur. Zabıta emekçileri gerek çalışma koşulları, gerekse iş yükü ve riskleri göz önüne alındığında verilen vaatleri en çok hak eden meslek grubudur. Bu nedenle hükümetten zabıta emekçilerine;

  • 3600 ek gösterge ve yıpranma payının verilmesini,
  • 657 sayılı D.M.K’ na zabıta hizmetleri sınıfının eklenmesini,
  • Hizmeti sürdürürken karşılaştığı keyfi uygulamalara son verilmesini,
  • Görevde yükselme sınavlarının liyakat usulüne uygun yapılmasını,
  • Zabıta emekçisinin “fiili hizmet zammından” yararlandırılmasını,
  • Kadro ve derece vb. özlük hakları ile ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını,
  • İş yükünün ağırlığı ve nüfus artışı dikkate alınarak zabıta personeli sayısının artırılmasını,
  • Fazla mesai ücretlerinin belirlenmesinde eskiden olduğu gibi belediye meclisinin yetkili kılınmasını,
  • Zabıta meslek tanımının, görev ve sorumluluklarının çağa uygun olarak mevzuatlarda yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

Bu vesileyle de merkezi hükümetin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son verilerek yerelde katılımcı, demokratik bir anlayışın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini de belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla…

 

 

Tüm Bel-Sen Ankara 1 ve 2 nolu Şube Adına

    Devrim KAHRAMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.