ANTALYA ŞUBE BAŞKANIMIZ İLHAN KARAKURT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İŞTEN ATILDI

TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Ömer Salih EROL’un  21.01.2016 tarihli basın açıklamasıdır:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, AKP hükümetinin kamu emekçilerinin geneline yönelik baskı, sürgün ve iş güvencesinin gaspı saldırılarını çalışanları keyfi ve hukuksuz bir şekilde işten atmaya kadar vardırdı.

2014 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan değişim sonrası burada çalışan tüm emekçilere yönelik baskı ve saldırılar her geçen gün daha da yoğunlaşmaya başladı. Yönetime koşulsuz biat etmeyen, hakkını savunan emekçilerin emekliliğe veya belediye değiştirmeye zorlanması, yıldırma amaçlı cezai soruşturmalar ve sürgünler gibi anti demokratik ve emek düşmanı bu saldırılar karşısında sessiz kalmayan Sendikamız üye ve yöneticileri özel olarak hedef seçildi. Bu saldırılardan Sendikamız Şube başkanı İlhan KARAKURT da nasibini fazlasıyla aldı.

AKP’li Menderes Türel’in belediye başkanı olmasıyla birlikte kendisine biat etmeyen emekçilere yönelik keyfi ve hukuksuz uygulamalara sessiz kalmayan Sendikamız Antalya şubesinin sadece Antalya ilinde değil tüm ülkede ses getiren eylem ve etkinlikleri neticesinde Şube başkanımız İlhan KARAKURT belediye yönetimince hedef seçildi. Hakkında 5 soruşturma açıldı, 4 kez görev yeri değiştirildi ve farklı ilçelerde görevlendirildi.

Şube başkanımız nezdinde tüm emekçilere gözdağı ve ceza verme amacı taşıyan bu saldırılar netice alamayan Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimi son olarak da isimsiz bir ihbar mektubuna dayanarak İlhan KARAKURT’un memuriyetten atılmasına kadar giden süreci başlattı. İhbar mektubu üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Personel Şube Müdürlüğü, KARAKURT’un 2009 yılında yapılan atamasının 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na aykırı gerçekleştiğine karar vererek onu memuriyetten çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in bu uygulaması tamamen keyfi ve hukuksuz bir uygulamadır. Şöyle ki;

Şube Başkanımız İlhan KARAKURT geçmiş yıllarda aynı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi DGM’lerde yargılanarak ceza almış ancak sonrasında “memnu haklarının iadesi” alarak memuriyete başlamıştır. Nasıl ki, Recep Tayyip Erdoğan 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’yken okuduğu bir şiir nedeniyle DGM’de yargılanıp hapis yatmış cezaevinden çıktıktan sonra da “memnu haklarını” alarak önce milletvekili ve nihai olarak cumhurbaşkanı seçilebiliyorsa İlhan KARAKURT’un da devlet memuru olabilme hakkı bulunmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından adil yargılama yapmadığı tespit edilen ve bu sebeple kapatılan DGM’lerce yargılanıp aslında hukuksuz bir şekilde cezalandırılan iki kişiden birisi “Memnu hakların iadesi” ile Cumhurbaşkanı olabilirken, diğerinin ise memur dahi olmasının engellenmesi çifte standarttan başka bir şey değildir.

Menderes Türel’in kanun ve mahkeme kararları yerine,  özel-zorlama bir tasarrufla, keyfi ve hukuksuz bir işlem sonucu, şube başkanımız İlhan KARAKURT’un en temel insan hakkı olan çalışma hakkını sonlandırması demokrasilerde değil ancak diktatörlüklerde görülebilecek bir uygulamadır. Menderes Türel ve mensubu olduğu AKP hükümetini belediyeyi ve ülkemizi yönetirken Anayasaya ve evrensel hukuka değil de kendi kafalarındaki ‘orta çağ’ kanunlarına göre hareket ettiğinin en somut kanıtıdır. Bu gerçeklik, AKP hükümeti ve Menderes Türel’in her uygulamasının yargıya taşınması ve yüzlerce kez ‘mahkûm’ edilmelerinden rahatlıkla anlaşılacaktır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Şube Başkanımız İlhan KARAKURT’u “memurluktan çıkarma” tasarrufunun zamanlaması da bir tesadüf değildir. Çünkü; hem AKP hükümeti, hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında kamu emekçilerinin kadro, ücret ve iş güvencesi  dahil  mevcut olan tüm haklarını ortadan kaldıracak ‘personel Reform Tasarısı’nı yasallaştırmayı planlamaktadır.

Bu ‘ön’ uygulama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılmak istenen değişiklikle beraber  yerine getirilecek olan yeni düzenlemenin tüm memurlar için ne anlama geleceğinin açık bir işaretidir. Önümüzdeki günlerde önümüze gelecek Kamu personel sistemini top yekun değiştirmeyi amaçlayan yasa değişikliği eğer gerçekleşirse bugün Menderes Türel’in bireysel olarak yaptığı İŞ GÜVENCESİ, İŞYERİ GÜVENCESİ, ÜCRET GÜVENCESİ VE KAMU EMEKÇİSİ OLMAKTAN DOĞAN TÜM SENDİKAL VE SOSYAL HAKLAR’ının gaspı hükümet tarafından tüm emekçilere uygulanmaya başlanacaktır.

Bu itibarla, Menderes Türel’in Şube başkanımıza yönelik bu hak gaspını sadece bireysel bir saldırı olarak görememek gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, İlhan KARAKURT’u ‘memurluktan atmakla’ hem ‘personel reform tasarısına’ uygun bir zemin hazırlamak, hem de sürgünlere karşı ortaya koyduğu tutum ve tavırla belediye emekçilerinin birlik ve mücadele merkezi  olan  Tüm Bel Sen Antalya Şubesini devre dışı bırakarak etkisiz hale getirmeyi ve tüm personele gözdağı vererek korkutup susturmayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak bugün Sendikamız Antalya Şube Başkanı İlhan KARAKURT’un hukuksuz bir şekilde işten atılması sadece bir Belediye Başkanının keyfi uygulaması değil, AKP hükümetinin kamu emekçilerinin hak ve özgülüklerini gasp etmeye yönelik uzun bir zamandır sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak saldırılarının bir parçasıdır.

Yerel yönetim emekçilerinin gerçek sendikası olan TÜM BEL SEN, bugüne kadar sürgünlere, soruşturmalara, işten atmalara ve daha kapsamlısı iş güvencemizin gasp edilmesine, geleceğimizin çalınmasına izin vermediyse; keyfi biçimde Şube başkanımızı işten atmaya yönelik bu hukuksuzluğa da izin vermeyecektir.

Bu hukuksuzluk sona erip Şube Başkanımız İlhan KARAKURT yeniden işine başlayana kadar sadece Antalya’da değil tüm ülke genelinde gereken her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.