BASIN AÇIKLAMAMIZ: Yerel Yönetimlerde Keyfi Açığa Alınmalara ve Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin

02.08.2016 Tarihli Basın Açıklamamız:

 

BASINA VE KAMUOYUNA;


DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİ;

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz tarihinin en kanlı darbe girişimlerinden birine sahne olmuştur.

Bilinmelidir ki; Sendikamız antidemokratik uygulamalara, insan hakları ihlallerine, her türlü darbeye karşı barikat olarak kurulmuştur.  Yine sendikamız kurulduğu günden beri laik, demokratik bir Türkiye, bağımsız yargı, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, kardeşçe ve barış içerisinde bir arada yaşaması için mücadele etmiştir.

Halkın, demokratik kurum ve kuruluşların darbeye karşı duruşu sayesinde darbe engellenmiştir. Demokrasi özgürlükler ve insan haklarından yana bir ülke yaratılması konusunda bir olanak ortaya çıkmıştır. Ancak siyasi iktidar bu süreçte yayınladığı KHK ile bu atmosferi çok çabuk heba etmiş ve ülke genelinde uygulamaları ile yönelimini açık etmiştir. KHK sonrası siyası iktidarın yönelimi kendisine muhalif olan bütün kesimleri kapsayacağını göstermiştir. Yine toplumsal bir uzlaşı görüntüsü ortada duruyor iken sarayda yapılan liderler zirvesinde mecliste temsil edilen bir partinin ve temsil ettiği kesimin yok sayılması bu yönelimin ipuçlarını vermektedir. Yine Cumhurbaşkanının kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile açılan davaları geri çekerken yaptığı ve davaları çekiyorum ama mecliste gurubu bulunan bir parti hariç açıklamaları bizce talihsiz ve kabul edilemez.

KHK ile on binlerce kamu emekçisi açığa alınmış bütün kamu kurumlarında bir cadı avı başlatmıştır. Bu uygulama bütün kurumlarda çalışanları huzursuz etmiş çalışanlar geleceklerinden endişe eder hale gelmişlerdir.

KHK çerçevesinde yerel yönetimlerde uygulamalar farklılıklar göstermektedir. Kimi belediyelerde açığa alma, kimi belediyelerde emekliliğe zorlama biçiminde farklılıklar göstermektedir. Asıl tehlikeli olan uygulama ise bugüne kadar yapılmış olan fişlemelerle yetinmeyip yeniden çalışanları tedirgin edecek biçimde fişleme çalışmalarıdır. Çalışanlar ve aileleri okudukları okullardan hangi bankadan kredi aldıklarına kadar fişlenmekteler. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Çalışanlar Belediyelerin bu fişleme çalışmalarının sonucuna göre işleme tabi tutulacakları endişesi ile yaşamaktadırlar bu ve benzer uygulamalar insan hakkı ihlalidir. Derhal vazgeçilmelidir. Şu ana kadar 39 üyemiz açığa alınmıştır. Gelecek endişesi ile birçok üyemiz emeklilik başvurusu yapmıştır.

Öncelikle,

  12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan 1982 Anayasasını dayattığı anti demokratik kurum ve yasalarını değiştirmeyenler.

– Darbelerin panzehrinin demokratikleşme olduğu gerçeğini gözardı eden, gerçek demokrasinin önünde engel olanlar.

– Toplumu kutuplaştıranlar, emek, barış ve demokrasi taleplerine kayıtsız kalanlar bu darbenin sorumlularıdır.

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası yaşananlar kamuda paralel yapılanma üzerinden kadrolaşma ve nasıl bir kamu personel rejimi tartışmasını da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Bir yandan bu tartışma yoğun bir şekilde devam ederken siyasi iktidar çıkardığı 667 Sayılı KHK ile sayısı 50 Bini geçen kamu emekçisini açığa almış bulunmaktadır. Önceden yapılan fişlemelerle oluşturulduğu açık olan listelerin devreye konulması ile başlatılan sürecin derinleşerek devam edeceği görülmekle birlikte süreç kitlesel bir kamu emekçisi kıyımına doğru gitmektedir. Yaşanan süreçte kamu emekçilerinin izinlerinin ikinci bir emre kadar kaldırılması ve tatilde olan kamu emekçilerinin görevlerine çağırılması da maddi ve manevi açıdan mağduriyetler yaratmıştır. Bu uygulamaya da derhal son verilmelidir.

Sendikamız 15 Temmuz darbe girişiminde sorumluluğu olanların yargılanması gerektiği konusunda dün olduğu gibi bu günde kararlıdır. Ancak bu yargılamalar kesinlikle insan hakları çerçevesinde taraf olduğumuz uluslararası hukuk kurallarına uygun yapılmalıdır ve sorumlular yasaların gerektirdiği biçimde cezalandırılmalıdır. Sendikamızın kurucuları ve üyelerimizin birçoğu geçmiş darbelerin mağduru olmuş ve bedeller ödemiştir. Geçmişte darbe yapanlar yargılanıp hak ettikleri cezaları almadıkları için bugün darbe teşebbüsleri yaşanmaktadır.

Kamuda yaşanan her türlü haksız kuralsız kadrolaşmaya karşı mücadele yürüten sendikamız 657 sayılı DMY’sındaki antidemokratik hükümlerinin kaldırılmasını savunmuş liyakat ilkelerine uyulması konusunda uyarı görevini yerine getirmiştir.

Kamuda yaşanan haksiz ve kuralsız kadrolaşma karşısında sendikamızın uyarılarını dikkate almayan, kulak ardı eden siyasal iktidar paralel kadrolaşmanın sorumlusudur. Şimdi yapılması gereken aklıselim bir şekilde bu kadrolaşma kamudan tasfiye edilmelidir. Yasalar çerçevesinde yargılanmalı ve gerekli cezalar verilmelidir. Ancak siyasi iktidar buradan görev çıkararak bu süreçte sorumluluğu olmayan fiilen darbe içerisinde bulunmayan kamu emekçilerini mağdur edecek uygulamalardan uzak durmalıdır. Böylesi haksız uygulamalar karşısında sendikamız başta üyelerimiz olmak üzere bütün kamu çalışanlarının yanında olacaktır.

Çıkarılan 667 Sayılı KHK ile açığa alınan ve alınacak olan kamu emekçilerinin çalıştığı kurumda oluşturulacak bir kurul tarafından durumlarının değerlendirileceği, soruşturma ile ilgili 657 Sayılı DMK’nın hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Temel bir insan hakkı olan savunma hakkının yok sayılarak yetkinin kurumlarda oluşturulacak kurullara verilmesi şimdiden kurul üyelerinin vereceği kararın meşruluğunu ortadan kaldıracaktır. Karar vericilerin aldıkları kararlardan geri doğru sorumlu olmamaları kabul edilemez bir uygulamadır.

Sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesi doğru sonuçların alınmasını sağlayacak olup, toptancı bir yaklaşımla yapılacak bir kamu emekçisi kıyımı emekçilerin ekmeği ile oynamaktan öte bir şey olmayacaktır. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için bu kurullarda sendikaların temsilci bulundurması olası dönüşü olmayan haksızlıkları asgariye indirecektir.

İşkolumuzda açığa almalar başlamış ve devam etmektedir, açığa alınanlar içerisinde 39 üyemiz bulunmaktadır. Kurunun yanında yaşında yanmaması için adil soruşturma süreçlerinin başlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan uygulamalar toplum vicdanında tartışmalı hale gelecektir. Diğer taraftan açığa alınan yönetici, temsilci ve üyelerimizin sendikamız amaç ve ilkeleri doğrultusunda hareket eden, darbeler konusunda da sendikamızın tutumu dışında herhangi bir tutum ortaya koymayacak kişiler olduğu, gerek sendikamızca gerekse de işyerlerindeki kamu emekçileri tarafından bilinmektedir. Açığa alınan üyelerimizin bizce nedeni belli olmayan ancak ihtimaldir ki kendilerinden ziyade yakın çevresinin ilgili yapı ile ilişkileri dikkate alınarak açığa alınmaları sendikamızca kabul edilebilir bir durum değildir.

Açığa alının kamu emekçileri ile ilgili olarak hızlı bir şekilde, adil bir soruşturma (adli ve idari) yürütülmeli, haksız uygulamalara ve hukuksuzluklara izin verilmemelidir.

Yaşanan bu süreçten başta siyasi iktidar olmak üzere gereken dersleri çıkarmalı, kamuya giriş sınavlarından, görevde yükselme sınavlarına kadar adil bir sınav sistemini getirmeli, kamuda kariyer,  liyakat ilkelerini bir an önce hayata geçirmelidir.

Bu süreci fırsata dönüştürerek kamu emekçilerinin iş güvencelerini tartışmaktan vazgeçmelidir.

667 sayılı KHK ile sendikaların kapatılması, kapatılan derneklerin içerisinde Yarsav vb. derneklerin bulunması demokrasi ile bağdaşan bir tutum değildir. Yine kapatılan eğitim ve sağlık kurumlarında hizmet veren ve hizmet alan kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Gerçek bir toplusözleşme düzeni ve grev hakkı başta olmak üzere katılımcılığın önemini yaşanan süreç bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır.

Buradan hareketle 657 sayılı yasa ve çıkarılacak tüm KHK’ler öncesi başta mecliste gurubu bulunan muhalefet patileri olmak üzere sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ile siyasal iktidar bir araya gelmelidir.

 

YAŞASIN LAİK DEMOKRATİK TÜRKİYE!

BAĞIMSIZ YARGI ADİL SORUŞTURMA!

 

YEREL YÖNETİMLERDE

KEYFİ VE HUKUKSUZ KAMU EMEKÇİSİ KIYIMINA SON VERİLMELİDİR!

 

TÜM BEL SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU

_DSC0012_DSC0004

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.