BASKILAR, CEZALAR BİZLERİ YILDIRAMAZ

TÜM BEL-SEN Merkez Yönetim Kurulu’nun 04.01.2013 tarihli basın açıklaması metnidir:
Bilindiği üzere AKP iktidarı özellikle “ustalık dönemi” olarak adlandırdığı son döneminde, ülkeyi tek parti diktatörlüğüne çevirmek adına toplumsal muhalefet güçlerine yönelik ardı arkası kesilmeyen saldırılar gerçekleştirmektedir. İktidarın politikalarını eleştiren, sorgulayan, alternatif üretme gayreti gösteren bütün kurumlar çeşitli bahanelerle basılmakta, bu kurumların aktivistleri hatta çalışanları dahi dahi gözaltına alınıp, hukuksuz bir şekilde cezaevlerine konulmaktadır.
Bu kapsamda aralarında Sendikamız Genel Merkez ve şube yöneticileri ile üyelerinin de olduğu birçok sendikacı, insan hakları savunucusu, siyasi parti temsilcisi, seçilmiş belediye başkanı, gazeteci, aydın, yazar, akademisyen ve avukatlar sudan gerekçelerle tutuklanarak cezaevine konulmuş, kendilerini savunma hakkı bile verilmeden yargılanarak ağır cezalara mahkûm edilmişlerdir. Sendikamız Şırnak il temsilcisi Metin FINDIK da bu saldırı dalgasından nasibini almış bir arkadaşımızdır.
Sendikamızın kuruluşundan bu yana savunduğu ve her türlü baskıya rağmen asla taviz vermediği emek, barış ve demokrasi mücadelesinin genç ve dinamik bir savunucusu olan Metin FINDIK, hakkında hiçbir kanıt olmamasına rağmen 17.06.2009 tarihinde evi basılarak gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanmıştır.
Son bir yılı sürgün olduğu Kocaeli F tipi cezaevinde olmak üzere yaklaşık 3,5 yıllık tutukluluk süresi boyunca çıkarıldığı mahkemelerde anadilinde savunma talebi kabul edilmediği için savunması dahi alınmayan Metin FINDIK, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen 24. Duruşmasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.
Hakkında yasadışı bir faaliyete veya ilişkiye dair her hangi bir kanıt bulunmayan Metin FINDIK’a verilen bu cezanın gerekçesi olarak; emek ve demokrasi güçlerinin Şırnak ilinde gerçekleştirdiği çeşitli basın açıklamalarına katılmak, Sendikalarımıza ve Konfederasyonumuza yönelik baskı ve saldırılara yönelik demokratik tepki göstermek amacıyla gerçekleştirilen eylemlere katılmak; belediye başkanının gözaltına alınması ve tutuklanmasını kınamak amacıyla gerçekleştirilen basın açıklamalarına katılmak gibi demokratik hak ve özgürlükleri kullanmaları gösterilmektedir.
Ülkemizin temel sorunlarının barışçıl ve demokratik yollardan çözümünü savunan üye ve yöneticilerimizin bu doğrultudaki çalışmalara katılması gözaltı alınma, tutuklanma veya ceza nedeni olamaz. Barış ve demokrasiyi savunmak sadece demokrasiye inanmanın bir gereği değil, insan olmanın da bir gereğidir.
Buna rağmen üye ve yöneticilerimizin bu kadar uzun süredir cezaevlerinde tutuluyor ve böylesi cezalara maruz kalıyor olması; hukuki değil asıl olarak demokratik siyaseti ve sendikal faaliyetlerimizi “suç” unsuru hale getirerek; mücadelemiz üzerinde şaibe yaratarak; bizleri kamuoyu nezdinde potansiyel “suçlu” gösterme amacı taşımaktadır.
Bu bağlamda demokratik siyasete açıkça tezat oluşturan bu operasyonlar ve cezalandırmalar aynı zamanda da insan haklarına, örgütlenmeye ve sendikal çalışmalara dönük uluslararası sözleşmelere aykırıdır.
Ama sanılmamalıdır ki; böylesi hukuksuz saldırılar veya cezalarla bizleri engellemek, mücadele çizgimizden saptırmak mümkündür. Mücadele tarihimiz tanıktır ki; yapılan bu saldırılar bizleri yıldırmak bir yana olsa olsa kararlılığımızı artıracaktır.
Bu anlamda, AKP iktidarı kendisine zaman kazandırmaktan başka bir işe yaramayan böylesi hukuk dışı ve antidemokratik saldırılarına ve adaletsiz yargılamalara artık bir son vermeli ve aralarında Sendikamız Şırnak İl Temsilcisi Metin FINDIK’ın da olduğu hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan veya ceza verilen emek, demokrasi ve barış savunucularının serbest bırakılması için derhal gereğini yapmalıdır.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.