BİZİ YİNE ŞAŞIRTMADILAR (!)

Görevde yükselmede amaç, personelin eğitim düzeyi, hizmet süresi, sicil durumu, liyakat ve performansının ön plana çıkarılarak, çağın koşullarına uygun nitelikte, eğitim, bilgi, beceri düzeyi yüksek, yönetici personellerin istihdam edilmesini temin etmek, hizmette verimliliği artırmaktır.

Bu hususta haksız ve keyfi uygulamaların son bulmasını sağlamak amacıyla ülkemizde Görevde yükselme sınavı sistemi getirilmiştir.

Buna karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan itfaiye personelinin eğitim düzeyi, hizmet süresi, sicil durumu, performansı, bilgi, beceri düzeyi gibi hususları dikkate alan bir uygulama ile sınav açarak görevde yükselme yolunu itfaiye personeline açmak yerine, kendine yakın bulduğu kişileri terfii ettirmiş ve bunu “Terfi Heyecanı” başlığı altında adil ve hakkaniyetli bir iş yapılmış gibi haber yapmaktan da çekinmemiştir.

Bu adaletsiz, haksız ve iş barışını bozan uygulamayı KINIYOR ve bu konuda bir AÇIKLAMA BEKLİYORUZ.