Yönetmelikler

HUKUK YÖNETMELİĞİ

HUKUK YÖNETMELİĞİ

1-BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Amaç Bu yönetmeliğin amacı TÜM BEL-SEN Merkez ve Bölge Hukuk Bürosunun çalışma usul ve esaslarını, sendika üyelerinin karşılaştığı hukuksal sorunların çözümü i...
Yerel Yönetimlerle İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Yerel Yönetimlerle İlgili Yasa ve Yönetmelikler

  Kanunlar   5393 Sayılı Belediye Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Mahalle İdare Birlikl...
Norm Kadro

Norm Kadro

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartla...
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların D...
4688 Sayılı Yasa ve Yönetmelikler

4688 Sayılı Yasa ve Yönetmelikler

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu   Yönetmelikler Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenm...