Çocuk İstismarını Meşru Gören ASPB Bakanı Sema Ramazanoğlu Derhal İstifa Etmelidir!

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tecavüze uğradığı iddia edilen 45 çocuktan durumu belgelenen 10 çocukla ilgili hazırladığı iddianame kabul edilmiş ve ilk duruşma tarihi 20 Nisan saat 09.00 olarak belirlenmiştir.Karaman’da Ensar Vakfı ile bağlantılı, 10’u doktor raporuyla kesinleşen ve toplamda 45 çocuğa yönelik cinsel saldırılar kadar, bu saldırıların ana akım medyada ele alınma biçimi, yetkililerin hukuksal süreci doğrudan yönlendirme çabaları, saldırının siyasal karakterinin yok sayılarak şahsi alana çekilmek istenmesi, mağdur çocukların ailelerine yönelik baskılar Türkiye’de hem hukukun hem de onurlu bir toplumsal yaşamın felç duruma getirildiğinin en önemli göstergesidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı protokollerle  bünyesindeki çocuklara yönelik hizmetleri kamusal denetimin fiilen mümkün olmadığı “vakıflara” devretmektedir.AKP’nin kindar ve dindar nesil yetiştirmek amacıyla yap boz tahtasına çevirdiği ve 4+4+4 ile uyguladığı  eğitim sisteminin   yarattığı tahribatlar, çocuk evlilikler,    çocuk işçiliği ve  cinsel istismar vakalarında yaşanan artışlar şeklinde  gün yüzüne çıkmaya devam etmektedir.İstatistiklere  bile çok açık biçimde yansıyan bu tabloya rağmen, çocuk haklarının geliştirilmesine yönelik politikalar üretmek bir yana, cinsel istismar suçu işleyen sanıklar hakkında verilen yargı kararları ile çocuk istismarı adeta  meşru kılınmak istenmektedir.

 Sosyal yardımların hak olmaktan çıkartılarak yandaş kuruluşlar aracılığıyla sadaka biçimine dönüştürülmesinin, siyasal istismarın yanında her türden istismarı nasıl mümkün kılabildiği Karaman’da cinsel saldırıya uğrayan çocukların varlığı ile bir kez daha açığa çıkmıştır.

Sistemli cinsel saldırının söz konusu olduğu vakıfla ilgili olarak yapılan resmi açıklamalar ve ifade edilen resmi görüşler değerlendirildiğinde, iktidarın bu vakıf etrafında örgütlenen mekanizmalara ve toplumsal itaate ne denli ihtiyaç duyduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 22 Mart’ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun “Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” diyerek 45 çocuğun cinsel istismarına rağmen Ensar Vakfı’nı savunması ve kurumsal sorumluluğu yok sayması son derece sadece etik dışı bir tutumdur. Bakana şu noktayı hatırlatalım: söz konusu olan çocuğa yönelik cinsel saldırıdır ve bu saldırı onlarca çocuğa karşı gerçekleşmiştir ve üç yıl boyunca devam etmiştir. Anayasa’nın 41’inci maddesine göre devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler almak zorundadır. Bu saldırıların gerçekleştiği kurumlarda işlerin bu denli korkunç bir boyuta vardırılmasında hem kurumların hem de bakanlığın payı es geçilemez.

Tüm bunlara ek olarak, bu saldırılar yurt açma yetkisi olmayanların açtığı yurtlarda gerçekleşmiştir. 5661 sayılı Yasa ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre tüzel kişilikler ve şahıslar ilkokul ve ortaokul seviyesinde yurtlar ya da bu tür evler açamazlar. Yasa dışı biçimde açılan yurtlara sahip olan bir vakfa hangi sıfatla sahip çıktığınızı kamuoyuna açıklamak zorundasınız! Yasadışı biçimde yurt açan bir vakfın etkinliklerinde MEB yöneticilerinin neden yer aldığı konusu da derhal açıklığa kavuşturulması gereken konulardandır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın tutumu, eğitim alanının dinselleştirilmesine  ve sosyal  hakların budanarak toplumun istikrarlı biçimde dilencileştirilmesine ve bu yolla itaate zorlanmasına verilen bir onaydır da. Hatırlatalım; bütçe görüşmelerinde sosyal yardım alan aile sayısının artışı ile övünen bir bakan ile karşı karşıyayız. Herhangi birinin yardıma muhtaç insan sayısının artışı ile övünebilmesi için yoksulluğun kalıcılaşmasından ve derinleşmesinden medet uman siyasal bir projenin içinde olması gerekir. Vakfın hem yetkililer hem de yandaş medyanın köşelerini tutmuş kişiler tarafından canhıraş biçimde bu kadar savunulmasının temel sebebi budur: bu vakıf tam da AKP’nin istediği toplumsal modelin hayata geçirilmesi için uğraşmakta, başta yoksullar olmak üzere toplumun yardım bağımlılığı üzerinden kontrol altında tutulmasını sağlayan projelere imza atmaktadır. Toplumun haklarının budanarak itaate zorlanmasının ilk kurbanları da maalesef çocuklar olmaktadır.

Bunun yanı sıra 23 Mart’ta Meclis’te çocuk istismarlarının araştırılması ve önlenmesine yönelik araştırma komisyonu kurulması için yapılan teklifinAKP’lilerin oylarıyla reddedilmesinin hemen ardından AKP’li vekiller bu durumu alkışlarla karşılamıştır. Tüm muhalefetin komisyon kurulması için evet oyu vermesi üzerine tüm AKP’liler hayır oyu vermişlerdir. AKP milletvekillerinin çocuk istismarlarıyla ilgili komisyon kurulmasını engelledikleri yetmiyormuş gibi bu durumu sevinçle karşılamaları ve sonucu alkışlamaları kabul edilemez bir tutumdur.Ancak kamuoyundan gelen güçlü baskı nedeniyle AKP geri adım atmak zorunda kalmıştır. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP, HDP ve MHP gruplarıyla varılan mutabakat çerçevesinde çocuk istismarıyla ilgili ortak bir araştırma önergesi verileceğini belirterek, önergenin 25 Mart’ta TBMM Genel Kurulunda görüşülerek araştırma komisyonu kurulacağını söylemiştir.

Toplumsal çürümenin boyutunu çok açık biçimde ortaya koyan bu saldırının fail ya da faillerinin yanı sıra, denetim görevini yerine getirmeyenler, kendi kurumlarında üç yıl boyunca bu saldırının devam etmesini görmezden gelenler ve onaylayanlar, bu saldırının gerçekleşmesini mümkün kılanlar, doktor raporuyla ispat edilmiş saldırıları yok sayarak kamuoyunu çarpık biçimde yönlendirmeye çalışanlar, sorumluluğunu yerine getirmeyenleri savunmak için etik ve mantığı hiçe sayanlar, bu soruşturmanın adil ve kapsamlı biçimde yürütülmesine engel olanlar, yaptıkları açıklamalarla saldırıları örtbas etmeye çalışanlar, yasalara aykırı biçimde yurt açanlar, yasadışı yurt açan bir kurumun etkinliklerinde boy gösterenler, akıldan ve vicdanla bağdaşmayacak ölçüde fütursuzlaşarak suçluları övenler, onlara kalkan olmaya çalışanlar hesap vermek zorundadır.Yaptığı açıklama ile  çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu meşru gördüğünü açıkça beyan eden   Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı derhal istifa etmeli, yaşanan bu  vahşette payı  olan tüm sorumlular  hakkında detaylı bir soruşturma yürütülmelidir.KESK olarak , AKP’nin çocuğa, yoksula,kadına, eğitime, eşitliğe ve adalete bakışının ne denli çarpık olduğunu bir kez daha ortaya koyan bu gelişmelerin sonuna dek takipçisi olacağız.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.