CUMHURİYETİN 97. YILI KUTLU OLSUN

Türkiye halklarının emperyalist işgale karşı birlikte verdiği mücadele sonucu, 97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün meclise sunduğu anayasa teklifi ile devletin şekli Cumhuriyet olarak ilan edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanı ile, egemenliğin bir sınıfa, zümreye veya şahsa değil, halka ait olduğu ilan edilmiştir.

Laik, çağdaş, demokratik, özgür düşüncenin ve tam bağımsızlığın temeli olan CUMHURİYET, Türkiye halkı için karanlıktan, aydınlığa; kul olmaktan birey olmaya açılan yoldur.

Bugün, 97 yıl önce CUMHURİYET ile birlikte halka ait olduğu ilan edilen egemenlik hakkı tüm kurumlarıyla birlikte tek adam rejimine bağlanarak rejim değiştirilmiş, Cumhuriyet ile yaratılan ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamdaki tüm değerler bir bir yok edilmiştir.  

Emek güçleri olarak demokrasinin ve adaletin olmadığı, özgür düşüncenin baskı altına alındığı sendikal hakların yok edildiği bir dönemde, DEMOKRASİYE, ADALETE ve CUMHURİYETE sahip çıkmanın ertelenemez bir görev olduğu bilinciyle, Demokratik bir ülkeyi birlikte kuracağımıza olan inançla CUMHURİYETİMİZİN 97. Yılını kutlarız. 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU