DAVA KAZANIMLARIMIZ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HASTANESİNİN DEVRİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVA KAZANILDI.  

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve sağlık alanı olarak ayrılmış imarlı arsalar ile mülkiyeti ve işletmesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait “Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesi” ve bu hastaneye bağlı “Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği”nin tüm taşınır, taşınmaz mameleki ve personeli ile “Alkol ve madde Bağımlılığı Çocuk Rehabilitasyon Merkezinin sadece taşınmazı” nın Sağlık Bakanlığına devri ile bu devir karşılığında Maliye Bakanlığınca Ankara Büyükşehir Belediyesine devir edilecek taşınmazlara ilişkin usul ve esasları belirleyen 28.01.2011 tarihli protokolün iptali talebi ile açılan dava kazanılmıştır.


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAHNE SANATÇILARININ YASAL ÇALIŞMA SAATLERİNİ ÇOK AŞAN ÇALIŞMALARIN HUKUKA AYKIRILIĞI VE ÜCRETLE KARŞILANMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN DAVA KAZANILDI. 

657 sayılı DMK.nın Ek geçici 12,13,14 ve 16. maddeleri ile 5441 sayılı yasanın bazı maddelerini değiştiren 1310 sayılı yasa hükümlerine ve 7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki devlet sanatçıları ve sanatçıların sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin esaslar hükümlerine göre istihdam edilen personel ile  akdedilen Tip Sözleşme “Sanat ve Sahne Uygulatıcıları Hizmet Sözleşmesi” 24. ve 45 Maddelerinde yer alan düzenlemenin zaman mefhumu olmadan, saatlerce süren ve insan sağlığını tehdit edecek boyutta olması nedeni ile yapılacak değişiklik ile 657 sayılı DMK’na uygun hale getirilmesi ya da mesai saatlerini aşan kısmın izin ya da mesai ile karşılanması talepli 05.11.2010 tarihli ve 2010/787/02-285 sayılı sendikamız başvurusunun reddine ilişkin 01.02.2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.21.48-262-01-03/327 sayılı uygulama işlemi ile, uygulama işleminin dayanağı olan “Sanat ve Sahne Uygulatıcıları Hizmet Sözleşmesi” 24. ve 45 Madde hükümlerinin iptali talebi ile açılan dava sendikamız lehine sonuçlanmıştır.


SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDA GÖREVE GELMEMEK FİİLİNİN SUÇ TEŞKİL ETMEDİĞİNE DAİR DANIŞTAY KARARI

Sendikal faaliyetler kapsamında ve anayasal bir hak olarak kamu görevlilerinin, sendikalarının aldığı kararlar doğrultusunda iş bırakma eylemine katılarak göreve gitmemelerinin suç teşkil etmediği yeni tarihli Danıştay kararlarıyla da sabit görülmüştür.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.