DEĞERLİ ZABITA ARKADAŞLARIM…

Gaziantep Şube Başkanımız Ebubekir Hançerkıran’ın Zabıta Haftasına  ilişkin açık mektubu:

Kent yaşamında ve yerel yönetimlerin hemen bütün hizmetlerinde emeği olan zabıta arkadaşlarım; Eylül’ün ilk haftası olarak hatırlanan yerlerde zabıta haftası kutlanmaktadır. Yöneticiler tarafından günün önemi ile ilgili bir iki parlak sözler ederek günü geçiştirip zabıtanın sorunları nelerdir, nasıl çözeriz diye bir yaklaşımda bulunmazlar. Sayısal olarak yetersiz ekipmanla mesleki eğitimden yoksun, belediye yöneticileri tarafından kapı kulu askeri halk tarafından çarşı ağası, iktidardaki partinin üyesinden, mahalle muhtarına kadar emir verilmeye çalışılan, her gün tehdit edilen, işittiği hakaretlere yanıt veremeyip içine atan, görevi gereği tatsız olaylarda sahip çıkılmayıp, yalnız bırakılan, her insan gibi acıkan,lokantada yemek yerken acaba! Diye bütün gözler üzerinde odaklanan, yazın sıcağında-kışın ayazında görev yapan, yeri geldiğinde Belediyenin aynası denilen, ancak o yana hiç bakılmayan, sorunları her gün büyüyen, sorunların giderilmesi için hiçbir çaba gösterilmeyen, hakları nedir bilmeyen, haklarını kullanılmayan zabıta arkadaşlarım. Gününüz kutlu olsun.

ACİLEN ZABITANIN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR

1- Genel idari hizmetler sınıfında olan zabıtalar yaptıkları görev zorlukları nedeniyle bu hizmet sınıfından çıkarılmalı ve 657 sayılı DMK ‘nin 36. maddesine belediye zabıtası hizmetleri sınıfı ibaresi eklenmelidir. Böylece zabıtalara mesleki statü sağlanmalıdır.

2-Zabıta memurlarına yıpranma hakkı tanınmalı, fiili hizmet zammından yararlanmaları sağlanmalıdır.

3-Zabıta mesai ücretlerini genel bütçe ile değil, bağlı bulunduğu belediye meclisince belirlenmesi.

4-Maktu olarak ödenen mesailerinin emekli sandığına yansıtılması.

5-Belediyelerdeki zabıta kadrosunun yetersizliğinin giderilmesi.

6-İşçi statüsündeki zabıtanın yerine, mesleği bilgiyle donatılmış genç- dinamik, nitelikli 657 sayılı devlet memurlarının çalıştırılması.

7-Üniversite mezunu olsa bile zabıtaların hak ettikleri memuriyet derecesine inmesini engelleyen belediye norm kadro yönetmeliği ve itfaiye yönetmeliğinde eşitsizliği giderecek düzenlemeler yapılmalıdır. Belediye yasası, belediyelerin görevlerini üç ana küre etrafında toplamıştır. Bunlar belde halkının esenliğini, güvenliğini ve düzenini korumaktır.Aynı yasada Belediye zabıtasının görevleri ise belediye sınırları içende beldenin düzen ve sağlığını sağlamak ve korumaktır.Bu çerçevede verilen emir ve yasaları uygulamak, cezaları infaz etmek olarak belirtilmiştir. Belediyenin görevleri ile zabıtanın görevleri bir bir örtüşmektedir. Ne var ki yazılı emirler dışında belediye başkanları tarafından belediyenin bütün angarya işleri zabıtanın üstüne yıkılmıştır.Belediye yasaları dışında belediye zabıtasına bir çok yasa, yasa gücünde kararname tüzük ve yönetmelik ile çeşitli görevler verilmiş olup, zor şartlar altında bu görevler uygulatılmaktadır.

Bu görevlerin;
-Günün en iyi tekniğiyle donatılmış -Mesleği eğitimden geçmiş -Nicelikli değil-Nitelikli -Bilgili, sağlıklı ve dinamik -Siyasi telkin ve etkilerden arındırılmış -Örgütlülüğe inanmış -Toplu sözleşme ve grev hakkı elde etmiş dinamik bir yapı ile elde edilir.
Özlemlerimizin gerçekleşmesi dileğiyle nice Zabıta haftalarına.

04.09.2014
Ebubekir HANÇERKIRAN
TÜM BEL-SEN
GAZİANTEP ŞUBE BAŞKANI

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.