Eğitim Sen: Keyfi ve Hukuksuz Tutuklamalara Son Verilmelidir!

Siyasi iktidarın kendileri gibi düşünmeyen, her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sesini yükselten, itiraz eden, demokratik tepkisini gösterenlere yönelik öfkesi ve tahammülsüzlüğü her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda belirgin bir şekilde artan anti demokratik politika ve uygulamaların son hedefi sendikamız yönetici ve üyeleri olmuştur. Bugüne kadar mücadeleci kimlikleri ile öne çıkan Merkez Kadın Sekreterimiz Derya Yulcu, üyelerimiz Selman Karasu ve Saim Atılgan hiçbir hukuki gerekçeye ya da somut delile dayanmayan nedenlerle gözaltına alınmış, Derya Yulcu ve Saim Atılgan tutuklanmıştır.

İktidarın yanlış politika ve uygulamalarını eleştiren emek ve meslek örgütlerinin faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlık çok iyi bilinmektedir. Son yıllarda özellikle Eğitim Sen’in sendikal faaliyetlerine yönelik ülke çapında yaşanan baskı ve yıldırma politikaları dönem dönem gözaltı ve tutuklamalarla sonuçlanmaktadır.

Hukuksuz bir şekilde şafak vakti yapılan polis baskınlarının, uzun süre gözaltında tutma ve tutuklama uygulamalarının tamamen haklı mücadelemizi yıpratmaya ve kamuoyunun kafasında soru işaretleri oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Sendikal mücadelemizi ihraçlarla, sürgünlerle, gözaltı ve tutuklamalarla engelleyebileceğini sananlar büyük bir yanılgı içindedir.

Siyasi iktidar ve onun denetimindeki emniyetin hukuksuz uygulamalarını kabul etmek, bu zorbalığa sessiz ve tepkisiz kalmak mümkün değildir. Eğitim Sen’i iktidarın belirlediği sınırlar içinde hapsetmeye, hizaya getirmeye çalışanlar boşuna uğraşmaktadır. Kamuoyu Eğitim Sen’i de, yıllardır bütün tehdit ve baskılara rağmen yürüttüğü onurlu mücadelesini de gayet iyi tanımaktadır.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız, iktidarın emek ve demokrasi güçlerine yönelik baskılarının ve sindirme politikalarının bir sonucu olarak tutuklanmışlardır. Son gözaltı ve tutuklamaların asıl amacının, tıpkı öncekiler gibi sendikal mücadelemize yönelik bir gözdağı anlamına geldiği açıktır.

Sendikal mücadelemize yönelik haksız, keyfi ve hukuksuz uygulamalara son verilmeli, Merkez Kadın Sekreterimiz Derya Yulcu, Saim Atılgan ve halen gözaltında olan Selman Karasu derhal serbest bırakılmalıdır.

EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU