Emsal Kararlar

Görevde yükselme sınavını kazanarak başarılı olmasına karşın atamasının yapılmamasına dair işlemin iptaline ilişkin emsal mahkeme kararı 

 

Parmak İzi Uygulamasının İptaline İlişkin Emsal Mahkeme Kararı

 
Belediye Personeline Ödenen İkramiyelerin, Objektif Kriterlere Göre ve Performans Değerlendirilmesi Yapılarak

 

Hakkaniyete Uygun Dağıtılmasına Yönelik Emsal Mahkeme Kararı

 
İtfaiye Personeline Yemek Yardımı Yapılması Yönünde Emsal Mahkeme Kararı

 
Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptali Hakkında Emsal Mahkeme Kararı

 
Mamak Belediye Başkanlığınca Bekçi Kadrolarının Hizmetli Kadrosu ilke Değiştirilmesine İlişkin Belediye Meclis Kararının İptali Hakkında Emsal Mahkeme Kararı

 
Banka Promosyonlarının Tüm Belediye Çalışanlarına Eşit Olarak Ödenmesi Gerektiğine İlişkin  Emsal Mahkeme Kararı

 
Banka Promosyonları Konulu 2007/21 Sayılı Genelgenin 6. Maddesinin İptali Hakkında Emsal Mahkeme Kararı 

 
İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin İptaline İlişkin Emsal Mahkeme Kararı

 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptaline Yönelik Emsal Mahkeme Kararı

 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İle ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin İptaline İlişkin Emsal Mahkeme Kararı

 


Parmak İzi Uygulamasının Kamusal Alanda da Olsa Özel Hayatın Gizliliği İlkesi Kapsamında Bulunduğu ve Bu Şekilde Toplanan Verilerin İleride Başka Bir Şekilde Kullanılmayacağına Dair Bir Güvence Olmaması Sebebi İle Danıştayın Bozma Kararı 

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.