GAZİANTEP ŞUBEMİZİN BASIN AÇIKLAMASI

GAZİANTEP ŞUBEMİZİN BASIN AÇIKLAMASI


BASINA VE KAMUOYUNA;


Değerli basın emekçileri
15 temmuz 2016 tarihinde ülkemiz tarihinin en kanlı darbe girişimlerinden birine sahne olmuştur.Bilinmelidir ki; Sendikamız antidemokratik uygulamalara, insan hakları ihlallerine , her türlü darbeye karşı barikat olarak kurulmuştur.Yine sendikamız kurulduğu günden beri laik, demokratik bir Türkiye, bağımsız yargı,ezilenlerin, ötekileştirilenlerin,kardeşçe ve barış içerisinde bir arada yaşaması için mücadele etmiştir.


Olağan üstü geçmekte olduğumuz bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olacağımız bir zamanda ne yazık ki; Gaziantep Büyükşehir belediyesi ve Gaski genel müdürlüğü yöneticileri bu durumdan kendilerine vazife çıkartarak, daha önce de sendikamızın şiddetle karşı çıkmasına rağmen yapmış olduğu emekliye zorlama adı altında üyelerimizi, ya emekli olursunuz yada sizi ilimizin değişik ilçelerine sürgüne göndeririz dayatması ve sizlere yaptırım uygularız gibi laflarla, daha vahimi ise bazı üyelerimize ya emekli olursunuz yada aba altında sopa göstererek sizleri paralelci yaftasıyla açığa alırız denmektedir.Böyle bir iftirayı ifade ede bilen ve teşebbüste bulunabilen bu yöneticileri ayrıştırıcı, ötekileştirici tutumlarından dolayı kınıyoruz.
Değerli basın emekçileri,
Bu tür iftirada bulunanlar şunu da iyi biliyorlar ki, bu iftiraya maruz kalan arkadaşlarımız yaşamları buyunca demokratik, laik, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye için mücadele etmişlerdir, bundan sonrada edeceklerdir.


Burada sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma ŞAHİN’e sizlerin aracılığınızla bir kez daha sesleniyoruz. Bu yapılanların doğru olmadığı, bugün Ülke olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimize zarar vereceği gibi bu arkadaşlar yaşamları boyunca zan altında kalarak mağduriyet yaşayacaklarından dolayı biran önce bu uygulamalardan vazgeçmelerini ve bu çirkin iftiralarda bulunan yöneticilerin ise gerek size ve gerek ise belediyemizin çalışmalarına zarar vereceğinden dolayı bulundukları makamlardan uzaklaştırılmasını talep ediyoruz.


Kuruluşundan beri Tüm Bel Sen sendikamız üyelerimizin ekonomik ve demokratik mücadelesini vermiştir.Bu gün,hangi sebeple açığa alındığı bilinmeyen, yönetim kurulu üyemizle birlikte bir üyemiz de açığa alınmıştır. Yine emekliğe zorlama adı altında şube sekreterimiz ile beraber,bunların içinde kadın üyelerimizin de olduğu,bir çok üyemiz, 6-7 aydır merkezden 70 ve 100 km uzaklıktaki ilçelere sürgün edilmiştir. Bu açığa ve sürgün edilmeler bizim sendikal anlayışımızı ve demokrasi mücadelemizden asla taviz verdirmeyecektir. Konfederasyonumuz KESK ve bileşeni TÜM BEL-SEN dün olduğu gibi bugünde tüm gerici ve antidemokratik uygulamalara karşı kesintisiz demokrasi, barış ve halkların birlik ve beraberlik içerisinde bir arada yaşama mücadelesine devam edecektir.


Değerli basın emekçileri,
Hukuk ve Adalet dün olduğu gibi bugünde ve yarında herkese lazım olacaktır. Açığa alınan kamu emekçileri ile ilgili olarak hızlı bir şekilde, adil bir soruşturma (adli ve idari) yürütülmeli, haksız uygulamalara ve hukuksuzluklara izin verilmemelidir. Bunun için diyoruz ki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaski genel müdürlüğü yöneticileri bu yanlış uygulamalardan vazgeçip barış ve kardeşlik ilkeleri doğrultusunda, birbirimizi severek, farklılıklarımızı zenginliğimiz görerek, bir an önce haksız uygulamalara maruz kalan arkadaşlarımızı tekrar yerlerine iade ederek, barış ve huzur içerisinde Gaziantep halkına hizmet etmeyi amaçlıyoruz.


YAŞASIN LAİK DEMOKRATİK TÜRKİYE
BAĞIMSIZ YARGI-ADİL SORUŞTURMA

E.BEKİR HANÇERKIRAN
GAZİANTEP TÜM BEL-SEN ŞB. BŞK.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.