GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KAPSAMINDA YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUCU PERSONELİN BAŞARISIZ SAYILMASINA DAİR

ÖREVDE YÜKSELME SINAVI KAPSAMINDA YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUCU PERSONELİN BAŞARISIZ SAYILMASINA DAİR İŞLEM İPTAL EDİLMİŞTİR.

Söz konusu Mahkeme kararında Müdürlük kadrosuna atanmak için yapılan yazılı sınavda başarılı olmasına karşın, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı sıralaması yapılması gerekirken, muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre personelin başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve sözlü sınav sonucu iptal edilmiştir.

GorevdeYukselme