HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERE ZEMİN HAZIRLAYACAK NİTELİKTEKİ BAŞBAKANLIK GENELGESİNİN YÜRÜTÜLMESİ DURDU

HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERE ZEMİN HAZIRLAYACAK NİTELİKTEKİ BAŞBAKANLIK GENELGESİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ İLE DANIŞTAY NEZDİNDE SENDİKAMIZCA DAVA AÇILMIŞTIR

Anayasa’nın 2., 5., 9., 11., 12., 13., 14., 33., 38. ve 128/2 maddeleri ve bu doğrultuda 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na, Türk Ceza Kanunu’nun 1., 2., 60. Maddelerine dolayısıyla da normlar hiyerarşisine aykırı aykırı olan “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” başlıklı 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinin iptali ile talebi ile Danıştay’a dava açılmıştır.

DAVA KONUSU GENELGE; “MEVCUT YASADA BULUNAN VE SUÇ OLARAK TELAKKİ EDİLEN DÜZENLEMELER DIŞINDA YENİ, MUĞLAK İFADE VE TERİMLER GETİRMEK SURETİYLE YENİ SUÇ TANIMLARI YAPARAK İDARİ AMİRLERİ OLUMSUZ YÖNDE YÖNLENDİRECEK VE HUKUK DEVLETİ İLKESİNDEN UZAK İŞLEMLER YAPILMASINA SEBEBİYET VERECEK” NİTELİKTEDİR.

Başbakanlık Genelgenin başlangıcında hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkesine, Anayasa ve kanunlara uygun hareket edilmesi gerektiği bildirilmişse de, son paragrafta yer alan her tür ön yargıya ve yoruma açık muğlak ifadelerle idari amirlere kamu çalışanları hakkında ivedilikle işlem yapmaları yönünde telkinde bulunulmuş, yönetme erkini elinde bulunduranlara keyfiyet getirilmiş, bir nevi teşvik edilmiş ve gerekçeleri son derece belirsiz olan nedenlere dayalı hukuksuz işlemler yapılmasına kapı aralanmıştır. İdari amirlerin, maiyetindeki diğer personel üzerinde baskı oluşturması, yerli yersiz suçlamalarda bulunması; hatta onları suçlu ilan etmesinin önünü açacak olan genelgenin yürütülmesinin durdurulması özel önem arz etmektedir.

Genelge çalışma barışını bozacak niteliktedir, örgütlenme özgürlüğünü açıkça tehdit etmektedir. Genelge ile yalnız dernekler değil, hareket, gruplaşma ve teşekkül (kuruluş), dolayısıyla bir bütün olarak her tür örgütlenme tehlikeli olarak gösterilmiştir, böylelikle örgütlenme özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılmıştır.

1 2

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.