HUKUKSUZLUK VE ADALETSİZLİK 200 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

KESK Çorum Şubeler Platformu haksız ve hukuksuz yere 200 gündür tutuklu olan aralarında Sendikamız Genel Sekreteri İzzettin ALPERGİN’in de aralarında olduğu KESK’li yönetici ve üyelerle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi
KESK Şubeler Platformu adına dönem sözcüsü olarak Çorum Şube Başkanımız Nevzat VELDET açıklamasında 25 Haziran 2012 tarihinde gözaltına alınan ve hala tutuklu bulunan yönetici ve üyelerin henüz iddianameleri dahi ortada olmadığını, aradan geçen bunca süreye rağmen ne hakkında tutuklandıklarının resmi ağızlardan bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:
“Özgürlük ve demokrasi alanının giderek daraltıldığı ülkemizde sendikal haklar ve sendikal mücadele iktidar için büyük bir tehdit ve korku nedeni haline gelmiştir. AKP hükümetinin tek adam rejimine eğrilen ‘padişahlık’ düzeninde artık sömürü hacminin genişletilmesi, eşitlikçi – özgürlükçü seslerin bastırılması giderek daha da otoriterleşen bir düzeni iktidar için ihtiyaç haline getirmiştir. Bu nedenle iktidarın anti demokratik uygulamalarına boyun eğmeyen, baskılar karşısında sesini yükselten KESK’e karşı büyük bir tahammülsüzlük gösterildiği bilinmektedir. KESK bu anlamda emek ve demokrasi düşmanlarının her zaman hedefinde olmuş, baskı ve sindirme girişimlerine maruz kalmıştır. Fakat tarihte birçok kez kanıtladığımız gibi, KESK önüne çıkarılan tüm engellere ve baskılara inat, adaletsizlik üzerine inşa edilen bu yağma ve sömürü düzenine karşı inatla ve güçlenerek yoluna devam etmeyi başarmıştır, bundan sonra da başaracaktır. Özgürlüklerini 200 gündür gasp ettiğiniz arkadaşlarımız hala demir parmaklıklar arkasındayken, haklı mücadelemizi baskı altına almaya çalışan, her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamalara karşı hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi bilin! KESK olarak bu tür baskılan kararlılıkla aşacağımızı, her türlü baskıcı otoriter uygulamalara örgütlü gücümüzle karşı duracağımızı bilin! KESK; Faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bizler, bizi ezen, bir kenara iten, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran bu sistemin çarklarına takılan çakıl taşı olacak ve tüm kuşatma, bertaraf etme operasyonlarına karşı emek ve demokrasiden yana olan herkesin yüreğinde, beyninde, bilincinde yer almaya devam edeceğiz”.
nv2

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.