İHRAÇ EDİLEN KAMU EMEKÇİLERİ İLE İLGİLİ HUKUKSAL SÜREÇ

Bugün(22 Kasım 2016) itibariyle 677 sayılı KHK ile binlerce kamu emekçisi sorgusuz sualsiz bir şekilde görevinden ihraç edilmiş, aileleriyle birlikte yine binlerce insan mağdur edilmiştir

 

Bu süreçte Sendikamız geçmişte olduğu gibi bu gün de KHK keyfiyetiyle işinden edilen kamu emekçilerinin haklarının hukuki takipçisi olmaya devam edecektir. Bu itibarla üyelerimizin işe iadesi ve diğer hakları konularındaki hukuki süreç konusunda şubelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

 

  • 11.2016 günü Resmi Gazete’de yayınlanan liste dışında ayrıca bir tebligat yapılmayacak. Dolayısı ile ayrıca bir tebligat yapılması beklenmeyeceği gibi kurumlara itiraz edilmeyecek. Çünkü kuruma yapılacak olan itirazlar dava açma süresini kesmeyecektir.
  • Dava açma süresi 22.11.2016 günü sayılmayarak ertesi günden itibaren 60 gün içerisinde açılacak
  • Açılacak olan davalar Danıştay’ın bu konuda verdiği karar gereğince İdare Mahkemelerinde açılacak.
  • Her Şube örgütlü bulunduğu bölgede görev yapan ve üyemiz bulunan kişiler içerisinden ihraç kararı verilen personellerin adı, kurumları ve varsa irtibat telefon numaralarını içeren listelerini öncelikle belirlemeleri ve Genel Merkeze iletmeleri gerekmektedir.
  • Dava açma süresinde her şube bölge avukatları ile irtibata geçecektir. Bu aşamada bu güne kadar dava açma süreçleri nasıl işletildiyse o şekilde süreç işletilecektir. Yani üyenin dava açılabilmesi için ıslak imzasını içeren yetki belgesi, adının yer aldığı KHK’nın ilgili sayfası, öz geçmişi, irtibat adres ve telefonları ilgili avukata şube kararı ile birlikte iletilmesi gerekmektedir.
  • Burada önemli olan 60 günlük dava açma süresinin kaçırılmamasıdır.
  • Ayrıca AİHM yapılacak başvuruya esas olmak üzere doldurulması gereken başvuru formunun ilgili kişi tarafından ilk sayfasının imzalanması gerektiğinden davaya bakacak olan avukatla irtibata geçerek bu ilk sayfanın da ilk etapta imzalanarak avukata ulaştırılması önemlidir.
  • Bu aşamada şube ve Genel Merkeze iletilecek soruları başında gelen KHK ile ihraç edilenlerin emeklilik durumlarına ilişkin sürece gelince;

Bilindiği üzere 677 sayılı KHK’lerle binlerce kamu emekçisi sorgusuz sualsiz bir şekilde görevinden ihraç edilmiştir.

KHK’lerle İhraçta, Emeklilik Hakkı;

KHK’lerle ihraç edilen kamu emekçilerinin emeklilik hakkı ile ilgili ikili bir durum söz konusudur.

Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı Emekli Sandığına yatan, çalışma sürelerinin tamamı sadece memuriyette geçenler için, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödemesinde sorun bulunmamaktadır.

Dolayısıyla ihraç edildiği tarihte, emekli sandığından emeklilik hakkını kazanmış kamu emekçilerinin ikramiyeleri de, emekli maaş ödemeleri de yapılacaktır.

Ancak hizmet süresi içinde SSK ve BAĞKUR primleri olan kamu emekçileri içinse 26.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun geçerlidir. Bu durumda olan kamu emekçileri de işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı esaslarına endekslenmiştir ve hizmetinde 1 gün bile SSK ve BAĞKUR primi olanlara aylığı bağlanır, ancak ikramiyesi ödenmez şeklindedir.

Bundan kaynaklı ihraç edilen kamu emekçilerinden hizmet prim ödemelerinin içinde SSK ve BAĞKUR primi olanlara emekli maaşı bağlanacak, ancak emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

 

Bu düzenleme nedeni ile mağduriyet yaşayan ve emekli ikramiyesi ödenmeyen personelin 60 gün içerisinde bu işlemin iptali talebi ile dava açması ve açtığı davada Anayasaya aykırılık iddiasında bulunması önemlidir. Bu süreçte de sendikamız hukuksal yardımda bulunacaktır.

KHK’lerle İhraçta Genel Sağlık Sigortasından Faydalanma Hakkı

Kişi görevine son verildiği tarihten itibaren genel sağlık sigortasına 100 gün hak sahibidir,

100 günün sonunda eşi çalışıyorsa ondan yararlanmak için, ilgilinin ikamet ettiği ilçedeki Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvuru yapacaktır,

Eşi çalışmıyorsa, 100 gün sonra bağlı bulunduğu kaymakamlığa gelir testi için, kendisi, eş ve varsa çocukları(okumuyorlarsa) ile ilgili başvuruları yapar. Kaymakamlığın belirlediği GSS ile ilgili çıkan rakamı ödeyerek GSS den faydalanır,

Çocuklar ise, lisede (20 yaşına kadar), üniversitede (25 yaşına kadar) devlet güvencesindedir. Okul durumu yok ise kaymakamlıklarda gelir testine girecek, orada belirlenen tutarı ödeyerek sağlık hizmeti alacaklardır.