İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN FESHEDİLMESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA AÇTIK

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Anayasa’nın “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90/1. Maddesinde yer alan; “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.” hükmü uyarınca 29.11.2011 gün ve 28127 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 24.11.2011 gün ve 6251 sayılı “Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla” onaylanmıştır.

 

Ancak 20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Bakımından feshedilmiştir.

 

Sendikamız tarafından 20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı”nın iptali talebi ile yürütmeyi durdurma talepli olarak Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır.

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.