İTFAİYE EMEKÇİLERİNİN HAFTASI KUTLU OLSUN

Kutlamalar, İtfaiye Emekçilerinin Sorunları Çözüldüğünde Anlamlı Olacaktır

Ülkemizde 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasındaki hafta İTFAİYECİLİK HAFTASI olarak kutlanmaktadır. Yangınlar başta olmak üzere her türlü doğal afette hep yanımızda gördüğümüz; yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan itfaiyecilerin haftası kutlu olsun.

Belirli gün ve haftalarda çeşitli meslek grupları adına kutlamalar yapılması, o meslek gruplarında çalışanlar ve emekçiler açısından hatırlanmak adına önemlidir. Çalışma ve yaşam sorunlarına ilişkin sorunlarına daha yakından bakılarak çözüm üretildiği, itfaiyecilerin kendi beklenti ve şikâyetlerini dile getirmeleri için platformların yaratıldığı bir fırsat olarak değerlendirilmesi gereken bu hafta maalesef ki sadece içi boş kutlama törenleri ile geçiştirilmektedir.

İtfaiyecilik mesleğinin zorluğu yanında, çalışanların yapılan hizmete uygun olmayan ücretlerle çalıştırılmaları, araç teçhizat, ekipman eksiklikleri, çalışma koşulları gibi çok temel, özlük ve sosyal sorunlarının çözümlenmemiş olması, aksine sorunlarının her geçen gün artmış olması, yılda bir kez yapılan kutlamaları anlamsız kıldığı gibi, sorunların görmezden gelinmesine de yol açmaktadır.

İtfaiye Emekçilerinin yangınlarla mücadele başta olmak üzere, doğal afetlerde, biyolojik ve kimyasal sızıntı yada saldırılarda arıtma işlemine yardımcı olmaları, bina baca temizliği ve kontrollüğü, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında doğrudan müdahale ekibi olarak görevlendirilmeleri, baraj, gölet, fosseptik gibi yerlerde kurtarma işi, işyeri, eğlence, fabrika ve sanayi kuruluşlarında yangına karşı önlemlerin alınıp alınmadığının kontrolü /denetimi ile kentlinin yaşamını kolaylaştıran ve canlı yaşamını güvenceye almakla yükümlü hizmet birimidir. Bu kadar geniş bir görev tanımı ve hizmet alanın emekçilerinin mesleki, özlük sorunları ötelenemez, göz ardı edilemez. Sorunların yığıldığı bir yerde kutlamalar elbette bizler açısından sembolik olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.

Nüfus artışı ve yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarının kat be kat genişlemesine rağmen yeterli eğitimle donatılmış kadrolu itfaiyeci sayısını artırmak bir yana azaltıldığı; eksikliğin ise taşeron ve sözleşmeli personellerle doldurulduğu itfaiyecilik Sendikamızın yıllardır her platformda dile getirdiği gibi, maalesef ki halen bir meslek grubu olarak sayılmamakta, yıpranma payı daha az riskli mesleklerin bile çok altında tutulmaktadır.

TÜM BEL SEN olarak dün olduğu bugün de İTFAİYE EMEKÇİLERİMİZİN mesleki ve özlük sorunlarının takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. İtfaiye Emekçilerinin de bu mücadele de sorunlarını bilen ve bu sorunların çözümü için her alanda mücadele eden, gücünü sadece üyesinden alan, EMEKÇİLERİN SENDİKASI TÜM BEL SEN’de örgütlü mücadeleye omuz vermesi güç vermesi haklarımızın kazanımı noktasında olmazsa olmazlardandır.

Bu duygularla’’ ATEŞ SAVAŞÇISI’’  İTFAİYE EMEKÇİLERİNİN Gününü kutlarız.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU