İTFAİYE HAFTASI KUTLU OLSUN

İTFAİYE EMEKÇİLERİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ YİNELİYORUZ

1- Yangın ve diğer afetler ile her türlü acil durumda canları pahasına arama ve kurtarma görevi yapan itfaiyecilerin yaptıkları iş bir meslek olarak yasal mevzuatta kabul edilmelidir.

2- İtfaiyecilik mesleğinin çağın gereklerine tanımı yapılmalı ve bu mesleğin özel niteliklerine uygun olarak yasal düzenlemelerde itfaiye çalışanları “itfaiye hizmetleri sınıfı” ayrı bir hizmet sınıfı içinde değerlendirilmelidir.

3- Çalışma koşulları farklılıklarını, ücret ve mesai adaletsizliklerini gidermeye dönük olarak üzere ülkedeki bütün itfaiye teşkilatları için ortak bir standartlar belirlenmeli; belediye itfaiye yönetmeliği uluslararası standartlar çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.

4- İtfaiye çalışanlarının görevlerinden dolayı maruz kaldıkları yaralanma ve sakat kalma veya ölümleri halinde, 2330 sayılı Maddi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanuna bir fıkra eklenerek itfaiye çalışanlarına da nakdi tazminat ödenmesi sağlanmalıdır.

5- Maktu mesai ücretleri başta olmak üzere toplu sözleşme tazminatları ve bütün diğer ek ödemler itfaiyecilerin maaşına ilave edilerek, emeklilik maaş ve ikramiyesi hesaplamasına dâhil edilmelidir.

6- İtfaiye hizmetinde personel sayısının belirlenmesinde nüfus oranı esas alınmalıdır. Personel sayısı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi her 1000 kişiye bir itfaiyecinin istihdam edilmesi yöntemiyle belirlenmeli ve kadrolu istihdam edilmelidir.

7- İstirahatlarda geçen süreler, mesleğe bağlı hastalıklar olarak ve iş kazası kapsamında değerlendirilmeli ve mesai ödenmelidir.

8- İtfaiye çalışanları 24 saat aralıksız görev yapmalarından dolayı maktuen kadro karşılığı ücret almaktadırlar. Bu işçiler gibi saat üzerinden değil blok olarak her yıl belirlenen ve aylık olarak ödenen bir ücrettir. İtfaiye çalışanlarının fazla mesai ücretleri genel bütçe kanunu ile değil, belediye meclislerince belirlenmelidir.

9- Büyük yangınlarda, doğal afetlerde ya da ralli vb organizasyonlarda personel sayısının yeterli olmaması ya da işin gereği çalışma süreleri 24 saati aşmaktadır. 24 saati aşan çalışma süreleri gerektiği biçimde ücretlendirilmelidir.

10- Birçok belediye tarafından düzenli yatırılmayan İtfaiye personelinin çalışma süresince hak ettiği ek yevmiye ve yemek ücretlerinin düzenli yatırılması sağlanmalıdır.

11- İtfaiyecilerin 5510 sayılı yasayla hak ettiği fiili hizmet zammının bütün itfaiye teşkilatlarında düzenli uygulanması ve bu uygulamanın yıllık 90 gün biçiminde ayrımsız bir şekilde bütün itfaiye personeline matbu bir şekilde yansıtılması sağlanmalıdır.

12- İtfaiyecilerin görevleri sırasında yaşadıkları zorluklar ve yaralanma, sakat kalma, hastalanma hatta ölüm gibi riskler dikkate alınarak, mevcut halde oldukça düşük olan iş riski ve güçlüğü tazminatı artırılmalı; birçok meslek için tanınan özel meslek tazminatı hakkı itfaiyeciler için tanınmalıdır.

13- Hizmet içi eğitim izinli günlerde değil, mesai günlerinde yapılmalıdır.

14- İtfaiye personeline yönelik görevde yükselme sınavları yıllardır yapılmamaktadır; hizmet üretiminin kalitesini düşüren ve iş barışını bozan bu uygulamaya son verilmeli ve merkezi olarak görevde yükselme sınavı yapılarak, görevlendirmeler buna göre asaleten yapılmalıdır.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.