İZSU İşyeri Temsilcimiz Birkan Acar Beraat Etti!

Sendikamız İzmir Şube İZSU İşyeri Temsilcisi Birkan Acar’a “17-25 Aralık” ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve dava açılmıştı.

16 Haziran 2016 Perşembe günü(Bugün), Bayraklı Adliyesinde görülen duruşmada İşyeri temsilcimiz Birkan Acar beraat etti.

 

13 Haziran Tarihli Ayrıntılı Haber İçin Tıklayınız:

İZMİR 1 NOLU ŞUBE İŞYERİ TEMSİLCİMİZ BİRKAN ACAR YALNIZ DEĞİLDİR!

 

14.06.2016 Tarihli İzmir 1 Nolu Şubemizin Konuya İlişkin Basın Açıklaması:

BASINA VE KAMUOYUNA

14.06.2016

Değerli Basın Emekçileri;

Ülkemizde örgütsüz, güvencesiz, esnek çalışma ve düşük ücret temel çalışma biçimi haline geldi. Hükümetin politikalarını eleştiren sendikamızın ve KESK’e bağlı diğer sendikaların üye ve yöneticileri soruşturma ve açığa almalar, işten çıkarmalar yaşanmaktadır.

İşte bu koşullarda hükümetin ve onların yereldeki iktidarlarının baskı ve saldırıları ile karşı karşıya kaldığımız yetmezmiş gibi güdümlü, işbirlikçi ve bölücü sözde sendikaların saldırılarını da yaşıyoruz. İşyerlerinde aynı çalışma koşullarında, aynı ücretle çalışan aynı gelecek kaygısı içinde olan emekçileri bırakınız “insanca çalışmak, insanca yaşamak “için birleştirmeyi onları her fırsatta nefret ve şiddet dilini de kullanarak bölenler, AKP Hükümetinin saldırılarına karşı tek bir söz etmemektedirler.

Bu sözde sendikalardan en sonuncusu Tüm Yerel-Sen’dir. Sadece TÜM BEL SEN in örgütlü olduğu belediyelerde karalama kampanyaları ile örgütlülüğümüze zarar vermeyi kendine iş edinen ancak iş güvencesi, laiklik, barış, insanca yaşayacak bir toplusözleşme, herkes için kadrolu güvenceli istihdam taleplerimiz, çocuk istismarı ve kadın katliamlarına, işçi cinayetlerine, tek adam tek parti diktatörlüğüne karşı bırakınız eylem yapmayı, bir tek söz söylemeyen paravan bir sendikadır.

YÖNTEM AYNI SALDIRI AYNI

10 Aralık 2015 tarihinde Selçuk Belediyesinde işyeri temsilcilerimiz, üyelerimiz, şube ve genel merkez yöneticilerimizin yanında, Tüm Yerel-Sen şube yöneticileri sendikamız hakkında belediyede yaptıkları kin, nefret, düşmanlık ve bölücülük içeren konuşmalarına uyarılarımıza rağmen devam etmişlerdir. Ayrıca, o tarihte Selçuk Belediyesinde yetkili oldukları yalanını facebook ortamında da sürdürmek istemişlerdir. Bunun üzerine Sendikamız İZSU işyeri temsilcisi Birkan ACAR, facebook hesabı kendi özel sayfasında 17 Aralık 2015 tarihinde “ben de size yetki/emek hırsızlarını tanıtayım” biçiminde bir paylaşımda bulunarak bu yalanı boşa çıkarmak istemiştir. Gerçekte de durum arkadaşımızın paylaştığı gibidir. Söz konusu tarihte yetki 4688 sayılı yasaya göre 2015 yılı tutanaklarında belirtildiği üzere sendikamızdadır ve Tüm Yerel-Sen’in yapmak istediği, aynı İzmir Büyükşehir’de yaşadığımız gibi yetkimizi çalmak, emekçilerin iradesini hiçe saymaktadır. Bunun adı da “emek hırsızlığıdır”. İZSU İşyeri Temsilcimiz Birkan ACAR’ın facebook paylaşımı üzerinden, Tüm Yerel-Sen hem idareye, hem de savcılığa ihbar da bulunmuştur. Arkadaşımız hakkında adli ve idari soruşturmalar açılmıştır. AKP’li Ankara Büyükşehir ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinde isimsiz mektuplarla sendika yönetici ve temsilcilerimizin işten atıldığı bu dönemde kendine emek örgütüyüm diyen Tüm Yerel-Sen, arkadaşlarımızı fişleyerek hedef haline getirip işten attırmak istemektedir. Emekçilere karşı AKP ile aynı yöntemleri kullanan bu paravan sendika tarihe AKP’nin muhbir yandaşı olarak geçecektir.

Yine benzer çevreler tarafından Şube başkanımız Ulus BOZKIR’ın, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’nun AKP Hükümetinin demokrasinin asgari koşulu olan parlamentoyu devre dışı bırakarak başkanlık sistemine/ diktatörlüğe doğru gidişine karşı tavır alması için yaptığı facebook paylaşımının çıktısını alarak CHP Genel Merkezine şikâyet için koşanlar unutmasınlar ki sendikaların görevi güç odaklarına yaranmak değil emekçilerin taleplerini haklarını güç odaklarına karşı korumaktır.

DEĞERLİ BELEDİYE EMEKÇİLERİ

Tüm Yerel-Sen, aynı hükümet gibi emekçilerin gerçekleri öğrenmesini, çıkarlarını korumak üzere birleşmesini ve topyekûn mücadele etmesini engellemek istemektedir. O yüzdendir ki hükümetin ve işverenlerin ekmeğine yağ sürdüğü için hiçbir engelle karşılaşmamakta herhangi bir soruşturmaya uğramamamaktadır.

Sendikamız üye ve yöneticilerine yönelik saldırılar nerden gelirse gelsin ister hükümetten, ister belediyelerden, isterse işbirlikçi sendikalardan hepsini boşa çıkaracağız. Bu saldırıları arkadaşlarımızın yerel yönetim emekçilerine ve onların en mücadeleci örgütü olan sendikamıza yapılmış sayıyoruz. O nedenle İzmir’de bütün belediye emekçilerini insanca yaşamak, insanca çalışmak için, hak ve çıkarlarımızı geliştirmek için, laik, demokratik, barış içinde bir ülke için sendikamızda birleşmeye davet ediyoruz. Bölücü-şoven-işbirlikçi sözde sendikaları boşa çıkarmaya çağırıyoruz.

Aynı zamanda, İZSU Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığına da bir çağrıda bulunuyoruz. Soruşturulması gereken özel sayfasındaki sosyal paylaşımından dolayı sendika temsilci ve yöneticileri değildir. Soruşturulması gereken, kurulduğu günden bu yana, işyerlerinde çalışma barışını bozan, nefret suçu işleyen, yalan konuşan, sendikamızı ve yöneticilerimizi; emekçiler nezdinde belediye yönetimi ve AKP Hükümetine karşı hedef haline getiren Tüm Yerel-Sen yöneticileridir.

16 Haziranda Perşembe günü Saat 09:20’de Bayraklı Adliyesinde yapılacak, İZSU işyeri temsilcimiz Birkan ACAR’ın duruşmasına hep birlikte katılacağımızı ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz.

 Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Yaşasın Tüm Bel-Sen

Yaşasın KESK

TÜM BEL-SEN İZMİR 1 NOLU ŞUBE

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.