KADIN MECLİSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TÜM BEL-SEN KADIN MECLİSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

I-GENEL HÜKÜMLER

Amaç;

Madde 1-

a ) Yerel yönetim emekçisi kadınların, ekonomik -demokratik – sosyal ve özlük haklarını, kadın olmaktan kaynaklı özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve mücadele etmek.

b) Özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve mücadele etmek.

c) Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikal politikaların parçası haline getirmek, cinsiyet eşitliği için mücadele etmek.

Kapsam;

Madde 2-Bu yönetmelik yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

a) Tüm Bel-Sen Merkez kadın meclisi, şube kadın meclisi ve işyeri kadın meclisi organlarının toplanması,

b) Tüm Bel-Sen merkez kadın meclisi, şube kadın meclisi ve işyeri kadın meclisi organlarının çalışması ile ilgili usul ve esasları belirler.

Dayanak;

Madde 3-Bu yönetmelik Tüm Bel-Sen tüzüğüne uygun olarak düzenlenmiştir.

II-TÜM BEL-SEN MERKEZ KADIN MECLİSİ

Tüm bel-sen merkez kadın meclisi katılımcıları

Madde 4-Tüm Bel-Sen merkez kadın sekreterliği koordinasyonunda;

Genel merkez asıl kadın üyeleri,

Genel merkez denetleme ve disiplin kurulu asıl kadın üyeleri,

Şube yürütme kurulunun asıl kadın üyeleri,

Şubelerin kadın meclisi içinden seçecekleri bir temsilciden oluşur. Şube kadın meclisinin oluşturulmadığı durumda, şubeden katılım kadın yürütme ile sınırlandırılır.

Tüm Bel-Sen genel merkez kadın meclisinin toplanma, yürütme ve karar alma esasları

Madde 5-

Tüm Bel-Sen merkez kadın meclisi;

Merkezi düzeyde kadın çalışmaları hakkında yetkili karar alma organıdır. 6 ayda (altı ay)  bir toplanır.

Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır.

Toplantılarda karar alınması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Meclis gündemi meclis katılımcılarına 15 gün önceden bildirilir. Merkez kadın sekreterince gündem okunur, süreç ve değerlendirmesi yapılır. Merkez kadın sekreteriyle birlikte toplantıyı yürütecek divan için meclis üyelerinden 2 raportör ve bir üye belirlenerek toplantı yürütülür.

b) Merkez kadın sekreterince belirlenen başlıklar dışında, merkez kadın meclisi ihtiyaç gördüğü durumlar için gündem önerisinde bulunabilir.

Madde 6-Tüm Bel-Sen Merkez kadın meclisi çalışma birimleri

Merkez kadın meclisi, ihtiyaç duyduğu çalışma birimlerini oluşturur. Bu çalışma birimleri kendi alanı ile ilgili çalışmalarını yapar, çalışmalarını merkez kadın meclisine sunar.

III-TÜM BEL SEN ŞUBE KADIN MECLİSİ

Tüm Bel Sen şube kadın meclisinin katılımcıları ve toplanması

Madde 7-

a) Tüm Bel Sen şube kadın meclisi, şube kadın sekreterliği koordinasyonunda;

– Şube kadın yürütmelerinin asıl üyeleri,

– Şube denetleme ve disiplin kurulu kadın üyeleri,

– İşyeri temsilcisi kadın üyeler,

– İş yerindeki kadın üyeler şube meclisinin katılımcısıdır.

b) Tüm Bel Sen şube kadın meclisi; şube düzeyinde kadın meclisi karar alma organıdır. Katılımcıların salt çoğunluğu ile karar alır. En az ayda bir kez toplanır.

c) Tüm Bel-Sen şube kadın meclisi, ihtiyaç duyduğu kadın birimlerini oluşturur. Oluşturulan kadın birimleri çalışmalarını şube kadın sekreterine sunar.

IV-TÜM BEL-SEN İŞYERİ KADIN MECLİSİ

Tüm Bel-Sen işyeri kadın meclisinin katılımcıları ve toplanması

Madde 7-

a) İş yeri kadın meclisi ilk toplantısı; işyeri temsilcisinin, o işyerindeki tüm bel-sen kadın üyelerine açık çağrısı ile toplanır.

-İşyeri kadın meclisi ilk toplantısında, işyeri temsilciliğinde kadın temsilci yok ise, kadın meclisi için yürütmesini seçer.

-İş yeri meclisinde alınan karar ve öneriler şube kadın meclisine iletilir. Şube kadın meclisinde alınan karar, öneriler iş yeri düzeyinde hayata geçirilir.

b) Tüm Bel-Sen işyeri kadın meclisi, o iş yerinde çalışan; işçi, memur, sözleşmeli, taşeron, güvenceli-güvencesiz, örgütlü – örgütsüz ayrımı yapmaksızın kadın çalışanların katılımına açıktır.

c) İş yeri kadın meclisi en az ayda bir kez toplanır.