KADINA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK TACİZ, TECAVÜZ VE ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR

Geçtiğimiz hafta Siirt’te açığa çıkan küçük yaşta kız çocuklarına yönelik taciz olayında da görüldüğü üzere kadına yönelik şiddet ve istismar maalesef ki gün geçtikçe daha da artmaktadır 
Kuruluşundan bu yana emeğin hakları yanında kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin de takipçisi olan TÜM BEL SEN olarak, hangi zaman aralığında olursa olsun, hangi siyasi zeminde, hangi ulusal kimlikte ve dini inançlı toplumdan gelirse gelsin ve her nerede yaşanırsa yaşansın, kadına yönelik her hangi bir taciz ve tecavüz eylemini insanlık suçu olarak gördüğümüzü ve failin bu kapsamda yargılanması gerektiğini belirtiyoruz.
Siirt’te yaşanan bu çirkin olayın suçüstü olduğu alınan ifadelerde, suçun kesinleştiği ve defalarca yaşandığı, çocuk kızların istismar edilerek ucuzca kullanılmaya çalışıldığı görülmüş ve kabul edilmiş bu davada failini önce serbest bırakılması başta Siirt olmak üzere ülke genelinde protesto edilmesi sonrasında ise yeniden tutuklanması mevcut hukuk siteminin ve devlet algısının kadına ayrımcı ve baskıcı ataerkil anlayışının somut bir göstergesidir.
Ve yine söz konusu bu iğrençliğin Siirt’teki devlet görevlileri tarafından 6 ay gibi bir süre gözetilmiş ve sessizce izlenmesi de en az olayın faili kadar suçluluk ve suç ortaklığıdır.
Siirt’te yaşanan bu iğrenç olayı bir kez daha nefretle kanıyor ve lanetliyor, failin gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağımızı ve kadınlara ve çocuklara yönelik bu ve benzeri taciz, tecavüz ve şiddet eylemlerinin yaşanmaması için kadın hareketleriyle birlikte sürdürdüğümüz kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini her geçen gün daha yükselterek devam edeceğimiz belirtiyoruz.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.