Kadınlar Militarizmin Ve Sermayenin Aracı Olmayacak!

AKP hükümeti iş başına geldiği günden bu yana yaptığı uygulamalar ve geliştirdiği söylemlerle yeni bir cinsiyet rejimi oluşturmayı hedeflemiştir. Kadından sorumlu Devlet Bakanlığı’nın kaldırılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oluşturulması, evlilik yardım ve teşvikleri, kürtajın yasaklanması ile ilgili yapılmak istenen düzenlemeler, evde bakım ücreti, esnek çalışma düzenlemesi, ortaöğretimde evlilik yasağının kalkması gibi adımlar oluşturulmak istenen bu yeni cinsiyet rejiminin yansımalarıdır. Bu yeni rejimde kadının yeri evi, görevi eşine “börek açma” ve vatana çocuklar doğurmadır.

Öte yandan bu politikaları salt muhafazakârlıkla açıklamak yetersiz kalacaktır. Ekonomi ve nüfus politikaları birlikte düşünüldüğünde meselenin çalışacak ve savaşacak insan gücüne duyulan ihtiyaç olduğu ortadadır. Medya aracılığı ile topluma pompalanan “Türkiye yaşlanıyor”  gibi haberler; çocuk  doğurmanın vaz geçilmez bir ihtiyaç olduğu biçiminde bir algı yaratılmasını sağlamakta bu algı üzerinden de kadın bedeni kontrol altına alınmak istenmektedir. Bu nedenle Ahmet  Davutoğlu’nun yaptığı  açıklamalar bizler açısından şaşırtıcı değildir.

Başbakan Davutoğlu’nun, dün yaptığı açıklamada ‘’ Bizim için doğum yapan kadın hem mübarek annelik görevini yerine getiriyor hem de aslında vatani bir görev yapıyor. Doğum yapan bütün kadınlarımızın hizmeti vatani bir hizmet gibidir ve doğum süresi de onun için memuriyetten sayılmalıdır” diyerek bizlere bir kez daha kadının rolünün sadece annelik olduğunu ve kadını hiçleştirmeye çalıştıklarını gösterdi.

Hükümetin kadınları çalışma ve sosyal hayatın dışında bırakma çabası hız kesmeden devam ediyor. Kadınlara yüklenen misyon ise doğum yapmasını ‘’vatani görev ‘’olarak adlandırmak. Kadınların kendi kararlarını hiçe sayarak onları çeşitli şekillerde tasnif etmeye dönük politikalarla karşı karşıyayız. Doğum yapmayı vatani görev olarak adlandırmak savaş politikalarına destek arayışıdır. Cinsiyetçi söylemlerine bir yenisini ekleyerek kadınları hiçleştirme, nüfus ve savaş politikalarını öne çıkarma zihniyetindedir.

Davutoğlu’nun erkek aklına çağrı yaptığı açıkça ortadadır. Bununla birlikte bulduğu her fırsatta kadını eve hapsetmenin politikalarını geliştiren ve çalışan kadınların kazanılmış haklarını gasp eden AKP, doğum iznini esnek ve güvencesiz çalışma haline getiriyor. Geleneksel iş bölümünü kadınlara annelik görevini biçmiş ve sonrasında yarı zamanlı, esnek, güvencesiz, eksik sigorta primleriyle çalışma seçeneğini dayatmıştır. Kadınları esnek çalışmaya sevk ederek eve hapsetmenin yollarını arayan AKP’nin, kadınları değil aileyi gözettiği ortadadır.

Hükümetin kadınlar üzerinden yaptığı bu cinsiyetçi söylemleri ve bu torba yasada esnek ve güvencesiz çalışmanın ilk önce kadınlar üzerinden uygulanacağını, kadınların kazanılmış haklarını gasp eden bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Ne yapmak istediğinizin farkındayız. Buna izin vermeyeceğiz

KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.