KESK Olarak Yüksekova Ön İnceleme Raporumuzu Açıklıyoruz!

Hakkari Yüksekova’da 79 gün süren sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırılmasının ardından yurttaşların ve kamu çalışanlarının durumunu belirlemek üzere Eş Genel Başkanımız Lami Özgen başkanlığında Konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızın Yürütme Kurulu üyelerinden oluşan heyetimiz ilk incelemelerini 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi

Heyette, Eş Genel Başkanımız Lami Özgen, Genel Sekreterimiz Hasan Toprak, Mali Sekreterimiz Ramazan Gürbüz, Tarım-Orkam Sen Genel Başkanı Hamit Kurt, DİVES Genel Başkanı Şükrü Akılçağı, BTS Genel Sekreteri İshak Kocabıyık, BES Genel Sekreteri Davut Balıkçı, ESM Genel Sekreteri Serkar Ertuğrul, Tüm Bel Sen Kadın Sekreteri Meliha Beysülen, Eğitim Sen Kadın Sekreteri Ebru Yiğit ve SES Kadın Sekreteri Belkıs Yurtsever ile Hakkari ve Van Şube üye ve yöneticilerimiz yer aldı.

İlk incelemelerin ardından 13 Haziran tarihinde Hakkari merkezde yapılan bir toplantı ile Eş Genel Başkanımız Lami Özgen, kentte kamu hizmetlerinin yok denecek kadar az olduğunu, barınma, gıda, su ve eğitim sorununun halen devam ettiğini ifade ederek kentteki tahribat ve yıkımın çok büyük olduğunu söyledi.

İlk incelemelere göre şu tespitler yapılmıştır:

 • 13 Mart tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağı operasyonlar bitti açıklamasından sonra da devam etmiş, 79 gün sürmüştür.
 • Karşılıklı fiili çatışma 29 gün sürmüştür.
 • 4 büyük mahallede (Ormanlık-Kışla-Mezarlık-Cumhuriyet) binlerce ev ve işyeri yakılıp yıkılmıştır. (Yüksekova Belediye’sinin tespitine göre bu sayı 15bindir)
 • Yakıcı madde kullanılmıştır, artıkları bulunmuştur.
 • Ev ve iş yerinin duvarına ırkçı ve cinsiyetçi yazılar yazılmıştır.
 • 120bin nüfusunun %80’i göç etmek zorunda kalmıştır.
 • Tamamen yakılıp yıkılan evlerde barınma sorunu en acil sorunlardan biridir. Bunun için konteynır ve çadır ihtiyacı, kısmen zarar gören evlerde ise onarım için malzeme ihtiyacı vardır.
 • Yakılan ve tahrip edilen evlerde bütün gıda malzemeleri yok edilmiştir. Gıda, belediyeler aracılığıyla ve gönüllülük temelinde kısmen karşılansa da oruç ayı olmasından kaynaklı ek sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Belediyenin iftar çadırı engellendiği gibi valilik ya da kaymakamlık da yurttaşlar için böyle bir hizmet gerçekleştirmemiştir.
 • Su depolarının tahrip edilmesinden kaynaklı temiz su ihtiyacı vardır. Belediyeler tankerlerle temiz su ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır ancak yetersizdir.
 • 4 mahallenin (Ormanlık-Kışla-Mezarlık-Cumhuriyet) alt yapısı tahrip edildiğinden sağlık ve hijyen açısından ciddi tehlike arz etmektedir.
 • 4 ana sağlık merkezi tahrip edilerek hizmet dışı kalmıştır. Çatışma döneminde devlet hastanesi acil dışında halkın sağlık hizmetine kapatılmıştır.
 • 6 okul tahrip edilerek kullanılamaz hale gelmiştir. 1 okul ise karakol inşası için yeni olmasına rağmen yıkılmaya başlanmıştır.
 • Ormanlık-Kışla-Mezarlık-Cumhuriyet mahallelerine ilişkin merkezi yıkım karar alınmıştır, yıkım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir. Tahrip edilen, yıkılan evlerin onarımına ise izin verilmemektir.
 • 10 binin üzerinde öğrenci 2.dönem okul faaliyetlerinden yoksun kalmıştır. Öğrencilerin ancak yaklaşık 3 bini Yüksekova dışında Van gibi illerde geçici nakille öğrenimine devam edebilmiştir.

13 Haziran günü Hakkari Vali’si Cüneyt Orhan Toprak ile de bir görüşme gerçekleştiren heyetimiz; Yüksekovadaki yurttaşların barınma, beslenme, gıda, temiz su, hijyen ve sağlık koşullarına ilişkin gözlemlerimizi aktarmıştır. Ayrıca halkın talebi olan çadır, konteyner gibi ihtiyaçların hemen sağlanması gerektiği, belediye ve gönüllülerin dağıttığı gıdaların pişirme vs. imkanlarının olmadığı, sıcak yemek ve dağıtımı için yasaklayıcı engellerin kaldırılmasını, 2.dönem eğitim-öğretim faaliyetlerinden yoksun olan çocuklara yönelik telafi programlarının oluşturulması gerektiği, ayrıca öğrencilere yönelik psikolojik destek ve travmaya yönelik çalışma yapılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Hakkari Vali’si Toprak’a sendikal faaliyet ve eylemlerimizden dolayı açılan soruşturmalar ve keyfi uygulamalardan vazgeçmeleri gerektiği, 29 Aralık Grev’imize yönelik soruşturmaları durdurmaları, ‘Tahir Elçi’ cinayetine ilişkin yapılan basın açıklamalarına açılan soruşturmaların keyfi ve önyargılı olduğu, üniversitelerde polisin talimatıyla Rektörlüğün sendika panomuzu ve afişimizi indirmesinin hukuksuzluk olduğu, polisin ve rektörlüğün suç işlediğini, yine Çukurca Kaymakamı’nın okul, hastane gibi işyerlerinde panomuzu indirme ve afişimizi astırmama tutumunun hukuksuzca ve keyfi durumlar olduğu, bu tutum ve işlemlerden vazgeçilmesi gerektiği, ayrımcılık yapılmması gerektiği iletilmiştir.

Rapor hazırlanacak

12-13 Haziran Yüksekova gözlemleri raporlaştırılarak Cizre ve Silvan raporları gibi, uluslararası emek örgütlerine, ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ), ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu), EI Eğitim Enternasyonali ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Türkiye temsilciliğine gönderilmek suretiyle, çatışma bölgelerinde yurttaşların ve kamu çalışanlarının durumu aktarılacak.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.