KESK’İN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Dün bu topraklarda, kamu emekçilerini kapı kulu olarak görenler, bu gün de benzer bakış açısıyla çalışma yaşamını güvencesizlik ve kölelik şartlarına çevirerek, hakkı- hukuku adaleti, insan olmaktan kaynaklanan en temel haklarımızı dahi, yok etmek istemektedirler.
Temel hak ve hürriyetleri yok sayarak demokrasiyi ortadan kaldıranlar, hukuk devletinden kırıntı dahi bırakmayanlar, yeni bir rejim inşa etmek, tüm yaşamımızı zapturapt altına almak isteyenlerin karşısında, 22 yıldır dirençle, onurla, hakları için, demokratik, laik bir cumhuriyet için mücadele eden, birilikte kardeşçe bir yaşamı savunan KESK’i bulacaklardır.
Siyasi iktidarların, 22 yıldır her türlü baskı ve yıldırma politikalarına, emekçiler ve ezilenler adına barikat olmuş, uluslararası ölçekte hak ettiği yeri ve kabulü görmüş olan KESK, yarın da sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile demokrasi mücadelesinde yine kamu emekçilerinin sesi ve çığlığı, bu ülkenin korkmayan, yılmayan, biat etmeyen, haksızlıklar karşısında susmayan, onurlu ve namuslu insanlarının elinde taşıdığı meş’ale olmaya devam edecektir. Bu onuru paylaşan tüm yoldaşlarımızı selamlıyorum.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.