PEYZAJ MİMARLARININ STATÜ VE ÜCRET GASPLARINA İLİŞKİN GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 09.01.2021 tarihinde yayınladığı genelge ile kamuda çalışan peyzaj mimarlarının statü ve ücretleri değiştirilerek, hem mesleki tanımlamalarında hem aylık maaşlarında ve ek ödemelerinde önemli hak kayıpları yaşamalarına neden olunmuştu.

Sendikamız, bir çoğu üyemiz olan yerel yönetimlerde çalışan peyzaj mimarı arkadaşlarımızın hak kaybına neden olan bu genelgeye ilişkin TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile irtibata geçmiş, bu konuda yapılması gerekenler konusunda birlikte davranacağımızı belirterek süreci yakından takip etmiştir.

Peyzaj Mimarları Odasının bakanlık düzeyinde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde;

1 Mart 2021 tarihi itibariyle peyzaj mimarları arkadaşlarımızın statü ve ücretlerinde meydana gelen hak kayıpları giderilmiş, gördükleri eğitim ve yapıkları işe uygun olarak diğer mimar ve mühendislerle eş değer biçimde yeniden düzenlenmiştir.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.