SALGIN TEHLİKESİ GEÇMEDİ, İŞ YERLERİMİZDEKİ TEDBİRLERİN UYGULANMASINA DEVAM EDİLSİN

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “normalleşme programı” doğrultusunda 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ülkemiz “hızlı” bir normalleşme sürecine girmiş, kamu kurumlarında dönüşümlü çalışma uygulamasının kaldırılması ile salgın öncesi çalışma düzenine geçilmiştir. Salgının ilk gününden bu yana alındığı ifade edilen bütün tedbirler sermaye sınıfını korumak amaçlı olup, sokağa çıkma yasaklarında dahi, zorunlu olsun olmasın bütün işkollarında milyonlarca emekçi çalıştırıldı. Erken olağanlaşmanın “çarklar dönsün” kararının sonucu olarak insan sağlığı açısından bilimsel olmadığını biliyoruz.

Bu geçişe yönelik Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) gibi sağlık alanındaki uzman kuruluşlar, salgının dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de halen kontrol altına alınamadığı, Türkiye için normalleşmenin henüz çok erken olduğu  salgının birinci dalgası henüz bitmemiş ve Eylül ayında ikinci dalga beklenirken  gevşetilen tedbirler neticesinde salgının seyrinde artış yaşanacağını uyarmalarına rağmen; sanki her şey birden normale dönmüş gibi emekçilerin hızla salgın öncesi çalışma düzenine başlatılması halk sağlığı ve çalışan emekçiler açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.

Sağlık bakanlığı tarafından ilan edilen genelgelerle kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarının ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtilmiş olmasına rağmen bu kapsama girmeyen 60 yaş üstü dahil tüm kamu çalışanlarının, işyerlerinde ve çalışma biçimlerinde halen süren salgın tehlikesine ve geçiş sürecine yönelik her hangi bir düzenleme yapılmadan, virüs bulaşma riskine açık bir şekilde günlük mesaisinin başlatılması, hem kamu emekçileri, aileleri hem de yurttaşlar açısından önümüzdeki günlerde ciddi sorunlar yaşanmasına neden olacak niteliktedir.

Her türlü riske rağmen kamu hizmetlerini aksatmadan sunmaya gayret eden belediye emekçileri olarak gerek halk sağlığı gerekse de üyelerimizin ve ailelerinin sağlığının korunması amacıyla salgının riskinin halen devam ettiği bir süreçte işyerlerimizde ve çalışma düzenimizde salgına karşı önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu amaçla salgına karşı tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesine yönelik örgütlü olduğumuz tüm yerel yönetim kurumlarına ayrı ayrı yazı yazdık. ilgili yazılar aşağıdadır:

BUYUKSEHİR YAZIBELEDİYELERE YAZI,  GENEL MÜDÜRLÜK YAZI