SAMSUN ŞUBEMİZ AFAD EMEKÇİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Sendikamız Samsun şubesi 4688 sayılı kanun gereği toplu sözleşmeden yararlandırılması gereken AFAD çalışanlarının haklarının gasp edilmesini önlemek için Samsun İl özel İdaresi önünde basın açıklaması yaptı
Samsun Şube Başkanımız Suat YILDIZ okuduğu basın açıklamasında şunları hususları belirtti:
“4688 Sayılı yasa gereği samsun il özel idaresi ve yetkili  sendika konumun da olan Bem-Bir Sen ile Nisan 2012 Tarihinden geçerli olmak üzere toplu sözleşme imzalanmıştır. Ancak AFAD Emekçileri bu sözleşmenin dışında tutulmuştur.
Bu durum üzerine il özel idaresine sendikamız TÜM BEL-SEN olarak AFAD Emekçilerinin de dahil edilmesini şifahen ve üyelerinin dilekçeleri ile bildirmiştir. Verilen cevapta AFAD Emekçilerinin İl özel idaresi çalışanı olmadığı belirtilmiş olup  Bunun üzerine İç işleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Personel Daire başkanlığından görüş istenmiş ilgili bakanlıklar 5902 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereği AFAD çalışanlarının İl Özel idaresi personeli olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.
Kaldı ki Tunceli,Gaziantep,Erzincan,Urfa,Zonguldak gibi bazı illerde AFAD Emekçileri sosyal denge tazminatından yararlanmak durumundadırlar.Ayrıca Sivas İdare mahkemesinin sosyal denge tazminatından AFAD Emekçilerinin de yararlanması gerektiğini bildirmiş,aynı kurum bünyesinde görev yapan personelin aynı haklara sahip olacağı ve dolayısı ile eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine uygun olacağı var sayılarak AFAD Emekçileri lehinde olumlu karar vermiştir.
Yine Kırıkkale İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararında AFAD Emekçileri için telafisi güç had ta imkansız olacağı yönünde karar vermiştir.Samsun İdari mahkemesinden de  AFAD Emekçileri lehine olumlu karar çıkmıştır.Keza samsun bölge idare mahkemesinde 100 e yakın AFAD Emekçilerinin mahkemeleri görülmektedir.
Başta Deprem olmak üzere, sel,su baskınları,Trafik kazaları,Arazide kayıp araması,Su üstü ve su altı arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi ve benzeri bir çok olaylarda  7/24 saat esasına göre her türlü iş riski yüksek olan çalışma alanlarında görev yapan AFAD Emekçilerinin yasalarla en doğal hakkı olan Toplu iş sözleşmesinde bir an önce yararlandırılması gerekmektedir. Enerji ve verimliliklerini mahkeme kapılarında değil yukarda saymış olduğumuz işlerini daha verimli yapabilmeleri için kurumlarında Eğitim ve diğer faaliyetleri yönünde sürdürmelidirler.
Yukarıda saydığımız nedenler ve basınla paylaştığımız dosya gereği tekrar etmekte fayda var.Samsun Tüm Bel-Sen Şubesi olarak AFAD Emekçilerinin sesini duyurmada ve haklarını almada sonuna kadar takipçisi olacağımızı hakkını bilen hakkını arayan ve hakkını almadan gelmeyen bir sendikal bilinçle mücadele edeceğimizi Başta basın olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşırız.”
1

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.