Sevgi Pektaş Kararı Kadın Mücadelemizin Sonucu!

28 Haziran 2015 tarihinde boşandığı eşi tarafından katledilen, Besni Malmüdürlüğü çalışanlarından BES üyemiz Sevgi Pektaş davasında müebbet hapis cezası verildi

31 Mart 2016 tarihinde görülen duruşma öncesi, Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiş olup, açıklamaya Konfederasyonumuz Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, BES Genel Kadın Sekreteri Meryem Çağ, Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Elif Çuhadar, BES Avukatı Duygu Demirel, BES Adıyaman İl Temsilcimiz Şahin Memet Binicier ve üyelerimiz katılım sağlamışlardır.

Açıklamayı okuyan BES Genel Kadın Sekreterimiz Meryem Çağ’ın açıklaması aşağıdadır.

Kadın Katliamlarını Durduralım!

28 Haziran 2015 tarihinde boşandığı eşi tarafından katledilen Besni Malmüdürlüğü’nde çalışan üyemiz Sevgi PEKTAŞ’ın karar duruşmasında gerçek adaletin uygulanması için buradayız.

Yıllardır ülkemizde devlet erkini elinde tutan iktidarların kadına bakışı, yürürlükte olan ya da değiştirilmiş yasal düzenlemelerde kendini göstermekte birlikte cinsiyete dayalı bir şiddeti normalleştirmektedir.

Bugün kadınlara karşı adı konulmamış bir savaş sürdürülüyor. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri AKP hükümeti ile birlikte daha da artmıştır. Hükümet, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine ortak olarak erkek egemenliğini beslemektedir. Kadın düşmanlığı bizzat devlet eliyle pompalanıyor. İktidar tüm mekanizmalarıyla kadını baskı altında tutmaya çalışıyor. Hadsizce kadınlara kaç çocuk doğurmaları, nasıl giyinmeleri ve nasıl yaşamaları gerektiğini söyleyip duruyor.

2016’nın ilk iki  ayında 59  kadın erkekler tarafından öldürüldü. Diyanet’in kadınları hedef haline getiren fetvaları, Aile Bakanı’nın Diyanet fetvalarını normalleştiren ve kadına şiddeti ikinci plana iten açıklamaları, Emniyet’in tutarsız kadın cinayetleri verileri ve devletin cinsiyetçi politikalarından dolayı kadınlar  sürekli namlunun ucunda.

Kadın cinayetleri  davalarında tahrik indirimleri uygulanmakta, iyi hal indirimleri yapılmaktadır. Katiller ve tecavüzcüler elini kolunu sallayarak rahatça sokaklarda dolaşabilmektedir. Başından beri takip ettiğimiz bu dava sürecinde gördük ki Sevgi Pektaş’ı katleden kişinin mahkemeye takım elbise ile gelerek pişmanlık duydum ifadesiyle mağduru oynayarak ceza indirimi beklentisindedir.

Sendikamız üyesi Sevgi’nin katili sadece tetiği çeken değil,  tayinini ölümünden sonra yapan Maliye Bakanlığı, kadın katliamlarını meşrulaştıran politikalar yaratan AKP, katillere örnek teşkil eden cinsiyetçi yargı kararları yani bir bütün erkek devlet zihniyeti bu süreci hazırlamıştır.

Büro Emekçileri Sendikası ve KESK olarak 28 Haziran 2015 tarihinden bu yana takip ettiğimiz bu davadan haksız tahrik indirimi uygulanmadan kasten ve planlayarak insan öldürmeden en ağır cezanın verilmesini bekliyoruz. Kadına yönelik şiddeti engelleyecek caydırıcı politikaların hayata geçirilmediği, kadın katillerine, tecavüzcülere iyi hal ve saygınlık indirimi verilmeye devam edildiği sürece katledilen her kadının failinin devlet olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.

Biz kadınların mücadelesi sonucu Özgecan ASLAN davasında sağlanan gerçek adaletin bugün de tecelli etmesini bekliyoruz.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.