SÖZLEŞMELİ PERSONELLER KADROYA GEÇİRİLDİ

6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur
6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesi gereğince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Geçici Madde 41 eklenmiş ve anılan Kanun’un 9. maddesinin (b) fıkrasında ise 25.06.2013 tarihi itibariyle sözleşmeli personel olarak görev yapan personelin Kanun’un yürürlüğe girdiği 02.08.2013 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurumlarına verecekleri dilekçe ile atanma talebinde bulunmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. İş bu dilekçeyi alan Kurum ise başvuruları yine Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde değerlendirmek suretiyle ilgili personelin atamalarını yapacaktır.
Buna göre, Genel Merkezimize gelen talepler doğrultusunda kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personelin Kuruma yapacakları başvuruya ilişkin örnek bir dilekçe hazırlanmış ve ekte yayınlanmıştır. Başvuru dilekçesi maktu bir dilekçe olup, başvuruda bulunacak sözleşmeli personel tarafından istenildiği takdirde özel ve kişisel bilgiler dilekçeye eklenerek de Kurumlarına başvuruda bulunulabilir.
 Örnek Başvuru dilekçesi için tıklayınız 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.