SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİNDE AYRIMCILIĞA DEVAM EDİLİYOR

BELEDİYE ŞEHİR TİYATROLARI EMEKÇİLERİNE YİNE KADRO YOK
TÜM BEL-SEN Merkez Yönetim Kurulu’nun 
01.07.2013 tarihli basın açıklaması metnidir:
İdari ve yasama faaliyetler açısından ülkemizin bir rutini haline gelen “Başbakan Talimatları” bu sefer de yıllardır ekonomik ve sosyal olarak ayrımcılığa ve sömürüye maruz bırakılan on binlerce sözleşmeli kamu emekçisinin durumuyla ilgili oldu.
Demokrasinin olması gerektiği gibi şeffaf ve katılımcı bir şekilde işlediği ülkelerde aileleriyle birlikte yarım milyona yakın sayıda yurttaşı ilgilendiren bir yasal düzenleme daha hazırlık sürecinde kamuoyu ile paylaşılır bu kapsamda hükümet kendi teklifini emekçileri temsilen onların sendikaları ile istişare edip buna göre hazırlarken ülkemizde ise tek kişinin ağızından çıkan talimatlara göre teklifler hazırlanıp, son dakikada verilen önergelerle yasalara değiştirilmektedir.
Bir kişinin talimatına dayalı olarak son dakikada verilen önergelerle yasa maddesine eklenen sözleşmelilerin kadroya alınmasına yönelik bu son düzenleme de yapılışındaki bu mantıktan kaynaklı aynı 2011 yılı genel seçimlerinde olduğu gibi yine ayrımcı ve eksik hazırlanmıştır.
2011 yılındaki düzenlemeye 657 sayılı yasanın 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen yerel yönetimlerdeki on binlerce sözleşmeli kamu emekçisi dahil edilmemesi karşısında kamu emekçilerinin Sendikamız öncülüğünde gerek fiili ve meşru alanda gerekse hukuksal alanda yoğun bir mücadele göstermesi sonucu AKP hükümeti bu ayrımcılığı düzelteceğini ifade etmiş ancak bu zaman kadar bu hususta hiçbir somut adım atmamıştı. Bir hususta nihayet adım atıldı derken AKP hükümeti aynı 2011’dekine benzer bir ayrımcılık yapmış bu sefer de başta belediye şehir tiyatrolarında çalışan 3000 civarındaki sözleşmeli kamu emekçisi olmak üzere, farklı statülerde kamuda esnek ve güvencesiz bir şekilde istihdam edilen birçok emekçi yine yasa kapsamına almamıştır
Sendikamız örgütlenme alanında bulunan  belediye şehir tiyatrolarında, 657 sayılı DMK.nın Ek geçici 12,13,14 ve 16. maddeleri ile 5441 sayılı yasanın bazı maddelerini değiştiren 1310 sayılı yasa hükümleri ve Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar başlıklı 7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulunun kararı dayanak yapılarak akdedilen “Sanat ve Sahne Uygulatıcıları Hizmet Sözleşmesi” ile esnek ve güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda bırakılan yaklaşık 3000 kamu emekçisi gerek ağrı çalışma koşulları; gerek çalışma saat, biçim ve izinlerine yönelik belirsizlikler, gerekse diğer kamu emekçilerine göre oldukça düşük ekonomik ve sosyal hakları nedeniyle uzun yıllardır önemli düzeyde mağduriyet yaşamaktadırlar.
Özellikle halkımızın katılabildiği kalan nadir kültürel etkinliklerden olan şehir tiyatrolarının gerek sahne önü gerekse sahne arkasında emek veren şehir tiyatroları emekçilerinin bir sefer daha ayrımcılığa uğraması zaten ağır ve adaletsiz olan çalışma koşullarını bir kat daha ağırlaştıracak, dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalmaları ise ürettikleri hizmetin kalitesini ister istemez düşürecektir.
AKP iktidarının devlet tiyatrolarını tasfiye etme ve sermayeye açma anlayışı doğrultusunda hazırladığı yasa taslaklarına paralel olarak şehir tiyatrolarını tasfiye etmek istediğini ve bu kapsamda buradaki kamu emekçilerini de zorla emekli ederek buraları boşaltmak istediği bilinmektedir. Gezi eylemelerine katılan sanatçılar ve onların örgütleri tarafından da dile getirilen bu plan, AKP’nin sanatı ve sanatçıyı da kendi zihniyeti çerçevesinde tekleştirme bunu yapamıyorsa tasfiye etme anlayışı ve uygulamasının bir sonucudur.
Her türlü tekçi ve ayrımcı uygulamaya karşı herkes için gerçek demokrasi, hak ve adalet mücadelesi veren TÜM BEL SEN’liler olarak birçoğu Sendikamız üyemiz olan belediye şehir tiyatroları emekçilerine reva görülen böylesi bir anlayışı ve ayrımcılığı kabul etmiyor, arkadaşlarımızın yıllardır gasp edilen kadrolu ve güvenceli çalışma hakkının bir an önce kendilerini verilmesi kapsamında aşağıdaki taleplerimizin yerine getirilmesi için gerek fiili ve meşru alanda gerekse yasama ve yargı alanında sürecin aktif takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.
• Başbakanın talimatı doğrultusunda torba yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde AKP milletvekilleri tarafından son dakikalık bir önergeyle eklenen sözleşmelilerin kadroya alınması düzenlemesindeki bu ayrımcı uygulama son verilmelidir.
• Başta belediyelerin şehir tiyatrolarında çalışanlar olmak üzere, 4/C veya başka statülerde kamuda sözleşmeli, geçici, esnek ve güvencesiz çalışmaya mahkum edilen bütün kamu emekçilerinin hepsi ayrımsız bir şekilde kadroya alınmalıdır.
• Anayasa’da demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu ülkemizde esnek ve güvencesiz çalışma yasaklanarak herkese kadrolu ve güvenceli istihdam güvenceli gelecek sağlanmalıdır.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.