“TEK ADAM REJİMİ DEĞİL; EMEKTEN YANA, EŞİTLİKÇİ ÖZGÜRLÜKÇÜ, LAİK DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET”

Türkiye’de yaşayan farklı kimlik, kültür ve inançlara sahip halkların omuz omuza vererek emperyalist işgale karşı birlikte yürüttükleri mücadele sonucunda Cumhuriyet’in ilan edilmesinin üzerinden 95 yıl geçti.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde halkların emperyalizme karşı yürüttükleri ortak mücadeleyle yaratılan bütün değerler, uzun süredir iktidarın dayatmacı, baskıcı, kutuplaştırıcı ve ayrımcı uygulamalarıyla yok sayılırken, bugüne kadar cumhuriyet döneminin kazanılan tüm birikimleri yandaşa peşkeş çekilerek satılıyor, emeğin alınterinin birikimleri, haklarımız birer birer elimizden alınmaya çalışılıyor.

Emekçilerin örgütlenme özgürlüğünü, grevli toplu sözleşme hakkını teminat altına alan uluslararası sözleşme ve anlaşmalar bir yana mevcut anayasa ve yasalar bile yok sayılarak emekçiler sefalet koşullarında yaşamaya itilmekte ve gelecekleri çalınmaya, iş  güvencesi elimizden alınmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyet’in 95. yılında AKP ve tek adamın politikalarıyla gittikçe anti-demokratikleşen ülkemizde, cumhuriyetin demokratikleşmesi daha da yakıcı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bunun için de tek adam rejimine son veren, eşitlikçi, özgürlükçü, adil, demokratik ve laik yeni bir anayasa derhal gündeme alınmalıdır.

Türkiye’de yaşayan halkların özlemi ve talebi, kimsenin kimliği, inancı, mezhebi ya da siyasi düşünceleri görüşü nedeniyle baskı ve ayrımcılığa uğramadığı, ayrımsız herkesin eşit haklar temelinde yaşama hakkına saygı gösterildiği bir ülkede, eşit özgür, demokratik bir cumhuriyette, barış içinde bir arada yaşama mücadelemiz devam edecektir.

Merkez Yürütme Kurulu

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.