TESLİM ALAMAYACAKSINIZ DAYATMALARA HAYIR

OHAL uygulamaları kapsamında sendikamız örgütlülük alanı olan yerel yönetimlerde ülke genelinde son birkaç günde aralarında sendikamız Genel Sekreteri Ferit EPÖZDEMİR’in de bulunduğu yüzlerce kişi açığa alınmıştır. Daha önce KHK’lar ile beş yüzün üzerinde üyemiz ihraç edilmiş, yine yüzlerce üyemiz açığa alınmıştı. Son üç günde Diyarbakır, Van, Siirt ve Mersin gibi il ve ilçe belediyelerinde sendika hak ve özgürlüklerinden önce en temel demokratik hakları olan sendikal hak ve özgürlüklerini sahip çıktıkları için yüzlerce üyemiz haksız ve hukuksuz bir biçimde açığa alınmıştır.
Yaşanan bu hukuksuzluklara karşı demokratik tepkimizi ifade etmek ve kuruluşumuzdan beri kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz Sendikal Hak ve Özgürlükler mücadelemizle bu saldırıları püskürteceğimizi ifade etmek üzere 16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 12.00’de sendikamız genel merkezi toplantı salonunda Sendikamız MYK’sı tarafından basın toplantısı düzenlendi.
Basın Toplantımıza KESK Eş başkanları Lami ÖZGEN, Şaziye KÖSE ve KESK’e bağlı sendikalarımızın MYK üyeleri, CHP Parti Meclis Üyesi Yıldırım KAYA, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ ve HDP Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman katıldı.

Basın Açıklaması Metni Aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA;
DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİ;
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında AKP iktidarı ülkeyi KHK (Kanun Hükmünde Kararnamelerle) yöneterek kaosa sürüklemektedir. On binlerce Kamu emekçisini hiçbir gerekçe göstermeden işinden ekmeğinden etmektedir.
KHK ile on binlerce kamu emekçisi açığa alınmış, işten atılmıştır. Bütün kamu kurumlarında bir cadı avı başlatmıştır. Bu uygulama bütün kurumlarda çalışanları huzursuz etmiş çalışanlar geleceklerinden endişe eder hale gelmişlerdir. KHK’lar bütün kamu çalışanlarının kabusu olmuştur.
KHK çerçevesinde Yerel Yönetimlerde uygulamalar farklılıklar göstermektedir. Bütün çalışanları sendikamızın üyesi olan belediyelere el konulmuş, kayyum atanmıştır. Kimi belediyelerde açığa alma, kimi belediyelerde emekliliğe zorlama biçiminde farklılıklar göstermektedir. Asıl tehlikeli olan uygulama ise bugüne kadar yapılmış olan fişlemelerle yetinmeyip yeniden çalışanları tedirgin edecek biçimde fişleme çalışmalarıdır.
İktidar 15 Temmuz sonrasında kendisine muhalefet eden herkesi düşman bilerek bütün muhalifleri susturmak ve yok etmek üzerine kurguladığı politikalarını pervasızca sürdürmektedir. Muhalif gazeteciler hapse atılmakta, hayır diyeceğini söyleyen televizyon çalışanları işinden atılmakta, öğretim görevlileri, profesörler işinden edilmekte üniversitelerde kürsüler dağıtılmakta, bölümler kapanma noktasına gelmektedir.
Sendikamız 15 Temmuz darbe girişiminde sorumluluğu olanların yargılanması gerektiği konusunda dün olduğu gibi bu günde kararlıdır. Ancak bu yargılamalar kesinlikle insan hakları çerçevesinde taraf olduğumuz uluslararası hukuk kuralları içende yapılmalıdır ve sorumlular yasaların gerektirdiği biçimde cezalandırılmalıdır. Sendikamızın kurucuları ve üyelerimizin birçoğu geçmiş darbelerin mağduru olmuş ve bedeller ödemiştir. Geçmişte darbe yapanlar yargılanıp hak ettikleri cezaları almadıkları için bugün darbe teşebbüsleri yaşanmaktadır.
YEREL YÖNETİMLERDE KAYYUM MARİFETİ İLE KIYIM…
15 Temmuz’u tanrının lütfü olarak değerlendiren AKP iktidarı sendikamızın örgütlü olduğu yerel yönetimlerde belediye ve bağlı kuruluşlar da adeta kıyım politikaları sürdürmektedir. Önce halkın iradesi ile seçilen yerel yöneticiler hapse atılmış, halkın iradesi ile idare edilen belediyelere kayyum atanmıştır. Ardından sendikamızın yüzlerce üye ve yöneticisi işinden ekmeğinden edilmiştir. Son olarak sendikamızın Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreterimiz Ferit EPÖZDEMİR görevinden uzaklaştırılmıştır. Sadece Van İlinde sendikamız üyesi 4 üyemiz ihraç edilmiştir.
Ayrıca 257 üyemiz görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu haksız uygulama ile Van ilinde yerel yönetim hizmetleri üretilemez duruma gelmiştir. Van halkı cezalandırılmaktadır.
Ülke genelinde 506 üyemiz ihraç edilmiş 354 üyemiz ise açığa alınmıştır.
Belediyelerde halkın iradesini gasp eden kayyumlar marifeti ile üyelerimizin ve yöneticilerimizin işinden, ekmeğinden eden bu zihniyete asla teslim olmayacağımızın bilinmesi gerekmektedir. Asla bu karanlığa teslim olmayacağız.
AKP iktidarını uyarıyoruz; toplumu bölerek insanları açlığa mahkûm ederek ülkeyi yönetemezsiniz. Bu anti demokratik uygulamalardan derhal vazgeçiniz ve mağduriyetleri giderecek tedbirler alınız.
685 sayılı KHK ile oluşturmaya çalıştığınız OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ile yüzbinlerce kamu çalışanının mağduriyetini gidermeniz olanaksızdır. Ve mağduriyetleri çoğaltmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Hukukçu olmayanların ve de alacakları kararlar karşısında hiçbir biçimde sorumlulukları olmayan atanmışlar ile bu sorunu çözemezsiniz. Sorunu zamana yayarak insanların hukuk yolu ile haklarını aramalarını engelleyerek hukuk devleti olamazsınız.
Bizler bu karanlığın dağılacağı günleri de göreceğiz ve işyerlerimize alnımız açık olarak geri döneceğiz.
Sendikamızın tarihi bu ve buna benzer antidemokratik uygulamalara karşı mücadele tarihidir. Ve ancak mücadele edenlerin kazanacağının bilincindedir.
TESLİM ALAMAYACAKSINIZ
DAYATMALARA HAYIR

MERKEZ YÖNETİM KURULU