TÜM BEL SEN 2. OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI

 

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL SEN) 2. Olağanüstü Merkez Genel Kurulu 21 Eylül 2019 tarihinde aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle Kızılay Mah. Sümer 2 Sok. NO: 29 Daire 7 Kat: 3 Çankaya/Ankara adresindeki TÜM BEL SEN Genel Merkezi Toplantı Salonunda saat 9.00’da toplanacaktır.

 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı, 22 Eylül 2019 tarihinde, aynı adreste  aynı gündemle, saat 9.00’da toplanacaktır.

 

 

 

Gündem

  • Yoklama ve Açılış
  • Saygı duruşu
  • Divan oluşumu
  • Açılış konuşması
  • TÜM BEL SEN tüzüğünün Sendika Üyelik Ödentisi” başlıklı 6 ıncı maddesinin değiştirilmesi
  • TÜM BEL SEN tüzüğünün “Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 28 inci maddesinin değiştirilmesi
  • TÜM BEL SEN tüzüğünün “Şube Yürütme Kurulları Oluşumu, Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı” başlıklı 40 ıncı Maddesinin değiştirilmesi
  • Kapanış

 

 

 

TÜM BEL SEN MERKEZ YÖNETİM KURULU