TÜM BEL SEN ADANA ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Sendikamız Adana Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2017 günü saat 10.00’da
Çınarlı Mahallesi Ziya paşa Bulvarı No:98/15 A. Özbilgen Apt. Kat: 2 Seyhan / ADANA adresindeki şubemizde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Şubat 2017 tarihinde, aynı yerde ve 10.00’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Şube Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
Açılış ve Yoklama,
Divan Seçimi ve Saygı Duruşu,
Konukların tanıtımı,
Başkanın açılış konuşması,
Şube Yönetim Kurulu raporunun okunması,
Şube Denetim Kurulu raporunun okunması,
Raporların ibrası,
Organlara aday başvurusu,
Dilek ve temenniler,
Organların seçimi,
Kapanış.