TÜM BEL SEN ANKARA 1 NO’LU ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

TÜM BEL–SEN Ankara 1 No’lu Şubenin 6. Olağan kongresi 11 Şubat 2017 tarihinde saat 09.30 da (Tüm Bel-Sen Genel Merkez Toplantı Salonunda ) Sümer 2 Sokak No: 29 Kat: 3 Kızılay adresinde aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Şubat 2017 tarihinde saat 09.30 da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Ankara 1 No’lu Şube
Yönetim Kurulu

GÜNDEMLER
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Açılış Konuşması ve Konukların Konuşması
4- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının Okunması
5- Raporlar Üzerinde Görüşmeler
6- Yönetim, Mali, Denetim, Disiplin Raporlarının İbrası
7- Seçimler
8- Kapanış