TÜM BEL–SEN ANKARA 2 NOLU ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

TÜM BEL–SEN Ankara 2 No’lu Şubenin 6. Olağan kongresi 18 Şubat 2017 tarihinde saat 10.00 da (Tüm Bel-Sen Genel Merkez Toplantı Salonunda ) Sümer 2 Sokak No: 29 Kat: 3 Kızılay adresinde aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Şubat 2017 tarihinde saat 10.00 de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Ankara 2 No’lu Şube
Yönetim Kurulu

GÜNDEMLER
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Açılış Konuşması ve Konukların Konuşması
4- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının Okunması
5- Raporlar Üzerinde Görüşmeler
6- Yönetim, Mali, Denetim, Disiplin Raporlarının İbrası
7- Seçimler
8- Kapanış