TÜM BEL SEN ANTALYA ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Şubemiz 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 /o2/2017 tarihinde saat 10’da Demircikara mahallesi Değirmenönü caddesi (1423 sokak) Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda aşağıdaki gündem maddesi ile toplanacaktır. Çoğunluk sağlanmaması halinde aynı gündem maddesi ve aynı saatte 11/02/2017 tarihinde tekrar toplanacaktır.

ANTALYA ŞUBE
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM MADDESİ
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divanın oluşması
3- Açılış konuşması
4- Konukların tanıtımı ve konuşmaları
5- Yönetim – Denetim, Disiplin Kurulu ve Mali raporun okunması ve aklanması
6- Yönetim – Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Üst Kurul Delegelerinin belirlenmesi
7- Yönetim – Denetim – Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyeler ile Üst Kurul Delegelerinin seçimi
8- Dilek, Temenniler ve Kapanış