TÜM BEL–SEN BURSA ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Bursa Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu 18.02.2017 tarihinde saat: 10.00‘da Konak Kültür Evi Toplantı Salonunda (Konak Mah. Yakut Sok. No:2 16100 Nilüfer/Bursa) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
18.02.2017 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı tarihte saat: 12.00’de aynı yerde yapılacaktır.

BURSA ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Yoklama,
2- Açılış, saygı duruşu,
3- Divan seçimi,
4- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi,
5- Mali raporun okunması ve ibra edilmesi,
6- Dilek ve temenniler,
7- Seçimler,
8- Kapanış.
İlan olunur.