TÜM BEL SEN ÇORUM ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

TÜM BEL-SEN Çorum Şubesinin 6. Olağan Genel Kurul seçimleri Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda 11 Şubat 2017 tarih ve 13.00-17.00 saatleri arasında, ayrıca çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatler arasında 18 Şubat 2017 tarihinde yapılacaktır.

Gündem aşağıdaki gibidir.

Çorum Şube
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

1-Yoklama.
2-Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı.
3-Divan seçimi.
4-Şube Başkanının açış konuşması.
5-Konukların konuşması.
6-Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları faaliyet raporlarının görüşülmesi ve aklanması.
7-Mali raporun okunması ve aklanması.
8-Yönetim, denetim, disiplin kurulları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının
tespiti.
9- Yönetim, denetim, disiplin kurulları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının
seçimi.
10-Dilek ve temenniler.
11-Kapanış.